MTTQ xã Xuân Dương: Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Ngày 12/01/2023 10:00:00

Chiều ngày 11/01/2023 UB Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí thường trực Đảng ủy - HĐND, lãnh đạo UBND cùng các ông, bà Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã .

Năm 2022, Uỷ ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp thống nhất hành động do MTTQ các cấp phát động, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động.

Trong đó, phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh tiến bộ", "Vì người nghèo",phong trào xây dựng nông thôn mới và phòng chống dịch bệnh Covid-19;vận động nhân dân trong xã đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" được hơn 8 triệu đồng; phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 1.177 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 277.300.000 đồng vào các dịp lễ, tết, 27/7; tổ chức 01 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, 06 hội nghị để đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp với hơn 250 đại biểu cử tri tham dự và hơn 30 lượt ý kiến phát biểu thảo luận; làm tốt công tác tham gia hòa giải ở cơ sở, kiện toàn 6/6 tổ hòa giải ở khu dân cư vàcông tác giám sát được thực hiện theo quy định.

Trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục tăng cường quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Tổ hòa giải để nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn ngay tại cơ sở; Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với các cơ quan của cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết trong các tôn giáo trên địa bàn xã; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tình hình mới...

Tại hội nghị các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến và đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để thống nhất chương trình hành động trong năm 2023.

Một số hình ảnh:

Người viết tin: Nguyễn Toan

MTTQ xã Xuân Dương: Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Đăng lúc: 12/01/2023 10:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 11/01/2023 UB Mặt trận Tổ quốc xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí thường trực Đảng ủy - HĐND, lãnh đạo UBND cùng các ông, bà Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã .

Năm 2022, Uỷ ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp thống nhất hành động do MTTQ các cấp phát động, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động.

Trong đó, phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Khu dân cư thực hiện tang lễ văn minh tiến bộ", "Vì người nghèo",phong trào xây dựng nông thôn mới và phòng chống dịch bệnh Covid-19;vận động nhân dân trong xã đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội" được hơn 8 triệu đồng; phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng 1.177 xuất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 277.300.000 đồng vào các dịp lễ, tết, 27/7; tổ chức 01 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện, 06 hội nghị để đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp với hơn 250 đại biểu cử tri tham dự và hơn 30 lượt ý kiến phát biểu thảo luận; làm tốt công tác tham gia hòa giải ở cơ sở, kiện toàn 6/6 tổ hòa giải ở khu dân cư vàcông tác giám sát được thực hiện theo quy định.

Trong thời gian tới, MTTQ xã tiếp tục tăng cường quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, Tổ hòa giải để nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, mâu thuẫn ngay tại cơ sở; Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể với các cơ quan của cấp ủy, chính quyền và sự đoàn kết trong các tôn giáo trên địa bàn xã; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tập trung bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận trong tình hình mới...

Tại hội nghị các đại biểu đã phát huy tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến và đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để thống nhất chương trình hành động trong năm 2023.

Một số hình ảnh:

Người viết tin: Nguyễn Toan