NHỮNG BÀI THƠ CA NGỢI CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Ngày 29/07/2014 14:24:38

Những bài thơ tác giả Lương Thị Hợi ca ngợi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã Hội chủ nghĩa.

NHỮNG BÀI THƠ ĐỌC TRƯỚC LINH HỒN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM NĂM 2014

Nhí vÒ céi nguån

Hôm nay kính cẩn thắp nén nhang

Dâng tới cha anh chốn thiên đàng

Hùng thiêng muôn thủa ngời cho sáng

Tô thắm cho đời thật vẻ vang.

Hy sinh vì nước chết không màng

Máu xương thắm đất vì cách mạng

Kiên cường bất khuất sống hiên ngang.

Cúi đầu tưởng niệm phút nghiêm trang

Cây cao to lớn chép sử vàng

Ghi lòng tạc dạ theo năm tháng

Trời thu lồng lộng ánh hào quang

Giống nòi ta máu đỏ da vàng.

Tự hào dân tộc vì có Đảng

Giang san đất Việt đẹp huy hoàng

Đền đáp công ơn ngút khói nhang

Sử sách chép biên trang sử vàng.

Đây ngày kỷ niệm đầy xứng đáng

Sáu mươi sáu mùa thu đã sang

Con cháu nhớ ghi đừng sao nhãng

Bến bờ hạnh phúc trải thênh thang.

Xuân Thịnh,ngày 27 tháng 7 năm 2014 Tác giả: Lư­ơng Thị Hợi

ViÕng anh

Tôi đến thăm anh một buổi chiều

Nắng vàng hiu hắt phủ hàng cau

Khói nhang nghi ngút lùa trong gió

Tượng Đài đứng đó khắc tên anh.

* * *

Ngµy 27 th¸ng 7

Nhang thơm nhè nhẹ mắt cay cay

Tôi đến thăm anh những ngày này

Mẹ già cầu nguyện trong nỗi nhớ

Mắt mẹ thẫn thờ ngóng trông con.

* * *

Nhí chång

Người ta khóc chồng bên linh cửu

Còn chị khóc chồng chỉ nén nhang

Đừng buồn chị nhé tôi cùng khóc

Cả nước khóc anh đỡ chị rồi.

Xuân Thịnh,ngày 27 tháng 7 năm 2014 Tác giả: Lương Thị Hợi

Nhí c«ng ¬n c¸c anh hïng liÖt sü

Tượng Đài sừng sững khắc tên Anh

Khói nhang nghi ngút tấm lòng thành

Lá cờ Tổ quốc sao năm cánh

Phần phật tung bay dưới trời xanh

Thắm đậm đỏ tươi mầu áo anh

Trời thu rơi lệ lá xa cành

Vì nước vì non ơn nào sánh

Bằng sự hy sinh của cha anh

Non sông nay cuộc sống an lành

Đường đi có Đảng thêm vững mạnh

Đồng bào đồng chí nhớ công anh.

Xuân Thịnh,ngày 27 tháng 7 năm 2014

Tác giả: Lương Thị Hợi

DSC00410.jpg

NHỮNG BÀI THƠ CA NGỢI CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Đăng lúc: 29/07/2014 14:24:38 (GMT+7)

Những bài thơ tác giả Lương Thị Hợi ca ngợi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã Hội chủ nghĩa.

NHỮNG BÀI THƠ ĐỌC TRƯỚC LINH HỒN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ TẠI NHÀ BIA TƯỞNG NIỆM NĂM 2014

Nhí vÒ céi nguån

Hôm nay kính cẩn thắp nén nhang

Dâng tới cha anh chốn thiên đàng

Hùng thiêng muôn thủa ngời cho sáng

Tô thắm cho đời thật vẻ vang.

Hy sinh vì nước chết không màng

Máu xương thắm đất vì cách mạng

Kiên cường bất khuất sống hiên ngang.

Cúi đầu tưởng niệm phút nghiêm trang

Cây cao to lớn chép sử vàng

Ghi lòng tạc dạ theo năm tháng

Trời thu lồng lộng ánh hào quang

Giống nòi ta máu đỏ da vàng.

Tự hào dân tộc vì có Đảng

Giang san đất Việt đẹp huy hoàng

Đền đáp công ơn ngút khói nhang

Sử sách chép biên trang sử vàng.

Đây ngày kỷ niệm đầy xứng đáng

Sáu mươi sáu mùa thu đã sang

Con cháu nhớ ghi đừng sao nhãng

Bến bờ hạnh phúc trải thênh thang.

Xuân Thịnh,ngày 27 tháng 7 năm 2014 Tác giả: Lư­ơng Thị Hợi

ViÕng anh

Tôi đến thăm anh một buổi chiều

Nắng vàng hiu hắt phủ hàng cau

Khói nhang nghi ngút lùa trong gió

Tượng Đài đứng đó khắc tên anh.

* * *

Ngµy 27 th¸ng 7

Nhang thơm nhè nhẹ mắt cay cay

Tôi đến thăm anh những ngày này

Mẹ già cầu nguyện trong nỗi nhớ

Mắt mẹ thẫn thờ ngóng trông con.

* * *

Nhí chång

Người ta khóc chồng bên linh cửu

Còn chị khóc chồng chỉ nén nhang

Đừng buồn chị nhé tôi cùng khóc

Cả nước khóc anh đỡ chị rồi.

Xuân Thịnh,ngày 27 tháng 7 năm 2014 Tác giả: Lương Thị Hợi

Nhí c«ng ¬n c¸c anh hïng liÖt sü

Tượng Đài sừng sững khắc tên Anh

Khói nhang nghi ngút tấm lòng thành

Lá cờ Tổ quốc sao năm cánh

Phần phật tung bay dưới trời xanh

Thắm đậm đỏ tươi mầu áo anh

Trời thu rơi lệ lá xa cành

Vì nước vì non ơn nào sánh

Bằng sự hy sinh của cha anh

Non sông nay cuộc sống an lành

Đường đi có Đảng thêm vững mạnh

Đồng bào đồng chí nhớ công anh.

Xuân Thịnh,ngày 27 tháng 7 năm 2014

Tác giả: Lương Thị Hợi

DSC00410.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)