HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH THANH HÓA VỀ VIỆC CHẤP THUẬN CHO CÔNG TY GIÀY THƯỜNG XUÂN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN GÓP VỐN THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Ngày 23/04/2022 22:00:00

HỘI NGHỊ

Công bố Quyết định về việc chấp thuận cho công ty TNHH Giày Thường Xuân nhận chuyển nhượng, góp vốn thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân

Chiều ngày 21/4/2022 tại nhà Văn hóa công sở xã Xuân Dương, UBND huyện Thường Xuân phối hợp với Công ty TNHH Giày Thường Xuân tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho công ty TNHH Giày Thường Xuân nhận chuyển nhượng, góp vốn thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân tại thôn Thống Nhất 3 xã Xuân Dương. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Lương - phó Bí thu huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn UBND huyện; về phía xã Xuân Dương có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã. Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; các ban ngành đoàn thể của 3 thôn Thống Nhất cùng toàn thể hơn 120 hộ gia đình có đất sản xuất nằm trong phạm vi quy hoạch nhà máy giày Thường Xuân.

Nhà máy Giày Thường Xuân được xây dựng trên diện tích gần 5,1ha, bao gồm các công trình như xưởng sản xuất, xưởng chế tạo, kho hàng, văn phòng… với tổng vốn đầu tư khoảng gần 1000 tỷ đồng khả năng tiếp nhận lao động hơn 3000 lao động tại chỗ và các vùng lân cận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Lương - Phó Bí thư huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh về mặt chủ trương của tỉnh và tầm quan trọng của nhà máy đối việc giải quyết công ăn,việc làm tại chỗ cho người lao động tại địa phương và của huyện, nêu bật ý nghĩa và những tác động tích cực lâu dài khi nhà máy đi vào hoạt động. Tại hội nghị đồng chí đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền xã Xuân Dương thực hiện các bước trong công tác phối hợp với công ty giày Thường Xuân về đền bù, hỗ trợ cho nhân dân khi nhận chuyển nhượng đất. Tại hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến của các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch nhà máy, các ý kiến đã nêu bật về ý nghĩa và những thuận lợi khi nhà máy đi vào đầu tư, sản xuất, hội nghị đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân của 3 thôn Thống Nhất.

Đồng chí Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị đã có nhiều hộ dân đồng thuận với ức hỗ trợ, đền bù của công ty giày Thường Xuân.

Người dân rất phấn khởi khi nhận tiền đền bù sau hội nghị

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan

HỘI NGHỊ

Công bố Quyết định về việc chấp thuận cho công ty TNHH Giày Thường Xuân nhận chuyển nhượng, góp vốn thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân

Chiều ngày 21/4/2022 tại nhà Văn hóa công sở xã Xuân Dương, UBND huyện Thường Xuân phối hợp với Công ty TNHH Giày Thường Xuân tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho công ty TNHH Giày Thường Xuân nhận chuyển nhượng, góp vốn thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại xã Xuân Dương, Huyện Thường Xuân tại thôn Thống Nhất 3 xã Xuân Dương. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Lương - phó Bí thu huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn UBND huyện; về phía xã Xuân Dương có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, công chức chuyên môn UBND xã. Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn; các ban ngành đoàn thể của 3 thôn Thống Nhất cùng toàn thể hơn 120 hộ gia đình có đất sản xuất nằm trong phạm vi quy hoạch nhà máy giày Thường Xuân.

Nhà máy Giày Thường Xuân được xây dựng trên diện tích gần 5,1ha, bao gồm các công trình như xưởng sản xuất, xưởng chế tạo, kho hàng, văn phòng… với tổng vốn đầu tư khoảng gần 1000 tỷ đồng khả năng tiếp nhận lao động hơn 3000 lao động tại chỗ và các vùng lân cận.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Nguyễn Thành Lương - Phó Bí thư huyện Ủy - Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh về mặt chủ trương của tỉnh và tầm quan trọng của nhà máy đối việc giải quyết công ăn,việc làm tại chỗ cho người lao động tại địa phương và của huyện, nêu bật ý nghĩa và những tác động tích cực lâu dài khi nhà máy đi vào hoạt động. Tại hội nghị đồng chí đã giao nhiệm vụ cho cấp ủy, chính quyền xã Xuân Dương thực hiện các bước trong công tác phối hợp với công ty giày Thường Xuân về đền bù, hỗ trợ cho nhân dân khi nhận chuyển nhượng đất. Tại hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến của các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch nhà máy, các ý kiến đã nêu bật về ý nghĩa và những thuận lợi khi nhà máy đi vào đầu tư, sản xuất, hội nghị đã nhận được sự đồng thuận cao của Nhân dân của 3 thôn Thống Nhất.

Đồng chí Nguyễn Thành Lương - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Kết thúc hội nghị đã có nhiều hộ dân đồng thuận với ức hỗ trợ, đền bù của công ty giày Thường Xuân.

Người dân rất phấn khởi khi nhận tiền đền bù sau hội nghị

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan