Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban kiểm tra trang trại gà và nhà máy can tôn.

Ngày 21/07/2014 11:17:11

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban huyện, Trưởng phòng tàiì chính, Trưởng Ban dự đầu tư xây dựng huyện, Đài truyền thanh, truyền hình huyện, kiểm tra trang trại gà siêu trứng, nhà máy cán tôn tại xã Xuân Dương.

DSC00051.jpg
Ảnh đồng chí chủ tịch UBND huyện kiểm tra trang trai gà
ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CẦM BÁ XUÂN VÀ CÁC NGÀNH KIỂM TRA TRANG TRẠI GÀ VÀ NHÀ MÁY CAN TÔN TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Chiều chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân cùng Trưởng Ban dự án ĐTXD huyện, Trưởng phòng tài chính kế hoạch, Đài truyền hình huyện đi thực tế kiểm tra trang trại gà nhà Bà Trang tại số nhà 91 Thôn Tân Lập. Đoàn kiểm tra mô hình chăn nuôi gia trại khép kín, gà siêu trứng, sau khi đi thực tế khu nuôi gà đồng chí ân cần hỏi thăm chủ gia đình, về phương thức chăn nuôi, giá trị kinh tế và khả năng phát triển tiếp đồng thời động viên khuyết khích gia đình duy trì và mở rộng sản xuất. Đồng chí yêu cầu UBND xã tạo điều kiện quy hoạch khu đất của xã và thôn có diện tích đủ, xa khu dân cư, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới đã được duyệt. Thực hiện tốt công tác vệ sinh, xử lý môi trường đảm bảo để không ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Đồng chí gợi ý về việc quy hoạch cây trồng có hiệu quả tai Thôn Tân Lập nhất là cấy có múi như cây cam, thực hiện cải tạo vườn tạp trong khu vườn của từng hộ dân, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, giàm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện nghị quyết 09 của ban chấp hành Tỉnh ủy về sự tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giàm nghèo nhanh của 11 huyện miền núi đến năm 2020.

DSC00060.jpg

Đoàn tiếp tục đến kiểm tra động viên doanh nghiệp Hùng Phụng đầu tư xây dựng nhà máy cán tôn tại Thôn 2 Thống nhất xã Xuân Dương với vốn đầu tư 6 tỷ đồng, hiện nay đã đang đi vào hoạt động sản xuất.

Theo doanh nghiệp báo cáo và đề xuất một số kiến nghị với đồng chí Chủ tịch huyện và ban ngành, đó là tạo điều kiện đề thuê đất lâu dài cho doang nghiệp mở rộng sản xuất nhà máy, và nếu được tiếp tục mở thêm xưởng sơn tỉnh điện nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa huyện và khu vực lân cận huyện Thọ Xuân, đi sang nước bạn Lào, tạo thêm nhiều việc làm cho con em trong xã Xuân Dương.

Đề nghị về tạo điệu kiện lắp thêm máy biến áp để tăng công suất để phục vụ sản xuất liên tục, vì hiện nay chất lượng điện chưa đảm bảo, hay mất điện đột xuất gây bất lợi trong việc sản xuất công nghiệp.

Đồng chủ tịch chú ý lắng nghe các đề xuất và đồng viên doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vốn kỹ thuật vào sản xuất, những vướng mắc , thuộc huyện có thể giải quyết thì tạo mọi điệu kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời giao trách nhiệm cho các ngành đấu mối cùng giải quyết. Giao cho UBND xã tạo mọi điều kiện tốt nhất về đất, để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho con em xã Xuân Dương và vùng lân cận có cuộc sống ổn định thực hiện mục tiêu dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí Thư Đảng ủy

DSC00062.jpg

Đồng chí Chủ tịch huyện thăm nhà máy can tôn tại xã Xuân Dương

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban kiểm tra trang trại gà và nhà máy can tôn.

Đăng lúc: 21/07/2014 11:17:11 (GMT+7)

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban huyện, Trưởng phòng tàiì chính, Trưởng Ban dự đầu tư xây dựng huyện, Đài truyền thanh, truyền hình huyện, kiểm tra trang trại gà siêu trứng, nhà máy cán tôn tại xã Xuân Dương.

DSC00051.jpg
Ảnh đồng chí chủ tịch UBND huyện kiểm tra trang trai gà
ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CẦM BÁ XUÂN VÀ CÁC NGÀNH KIỂM TRA TRANG TRẠI GÀ VÀ NHÀ MÁY CAN TÔN TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Chiều chủ nhật ngày 20 tháng 7 năm 2014, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân cùng Trưởng Ban dự án ĐTXD huyện, Trưởng phòng tài chính kế hoạch, Đài truyền hình huyện đi thực tế kiểm tra trang trại gà nhà Bà Trang tại số nhà 91 Thôn Tân Lập. Đoàn kiểm tra mô hình chăn nuôi gia trại khép kín, gà siêu trứng, sau khi đi thực tế khu nuôi gà đồng chí ân cần hỏi thăm chủ gia đình, về phương thức chăn nuôi, giá trị kinh tế và khả năng phát triển tiếp đồng thời động viên khuyết khích gia đình duy trì và mở rộng sản xuất. Đồng chí yêu cầu UBND xã tạo điều kiện quy hoạch khu đất của xã và thôn có diện tích đủ, xa khu dân cư, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới đã được duyệt. Thực hiện tốt công tác vệ sinh, xử lý môi trường đảm bảo để không ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Đồng chí gợi ý về việc quy hoạch cây trồng có hiệu quả tai Thôn Tân Lập nhất là cấy có múi như cây cam, thực hiện cải tạo vườn tạp trong khu vườn của từng hộ dân, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, giàm nghèo nhanh và bền vững, thực hiện nghị quyết 09 của ban chấp hành Tỉnh ủy về sự tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giàm nghèo nhanh của 11 huyện miền núi đến năm 2020.

DSC00060.jpg

Đoàn tiếp tục đến kiểm tra động viên doanh nghiệp Hùng Phụng đầu tư xây dựng nhà máy cán tôn tại Thôn 2 Thống nhất xã Xuân Dương với vốn đầu tư 6 tỷ đồng, hiện nay đã đang đi vào hoạt động sản xuất.

Theo doanh nghiệp báo cáo và đề xuất một số kiến nghị với đồng chí Chủ tịch huyện và ban ngành, đó là tạo điều kiện đề thuê đất lâu dài cho doang nghiệp mở rộng sản xuất nhà máy, và nếu được tiếp tục mở thêm xưởng sơn tỉnh điện nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa huyện và khu vực lân cận huyện Thọ Xuân, đi sang nước bạn Lào, tạo thêm nhiều việc làm cho con em trong xã Xuân Dương.

Đề nghị về tạo điệu kiện lắp thêm máy biến áp để tăng công suất để phục vụ sản xuất liên tục, vì hiện nay chất lượng điện chưa đảm bảo, hay mất điện đột xuất gây bất lợi trong việc sản xuất công nghiệp.

Đồng chủ tịch chú ý lắng nghe các đề xuất và đồng viên doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vốn kỹ thuật vào sản xuất, những vướng mắc , thuộc huyện có thể giải quyết thì tạo mọi điệu kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển. Đồng thời giao trách nhiệm cho các ngành đấu mối cùng giải quyết. Giao cho UBND xã tạo mọi điều kiện tốt nhất về đất, để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho con em xã Xuân Dương và vùng lân cận có cuộc sống ổn định thực hiện mục tiêu dân giầu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí Thư Đảng ủy

DSC00062.jpg

Đồng chí Chủ tịch huyện thăm nhà máy can tôn tại xã Xuân Dương