xã Xuân Dương: BCĐ cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã trong 02 năm 2024-2025

Ngày 28/06/2024 20:00:00

Chiều ngày 28/6/2024, tại Trung tâm văn hóa xã Xuân Dương, BCĐ cuộc vân động tổ chức hội nghị Triển khai Kế hoạch số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể. Cán bộ, công chức chuyên môn, Bí thư các chi bộ, trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể thôn, tổ trưởng tổ ANXH các thôn trong địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Đ/c Cầm bá Học - Bí thư Đảng ủy xã khai mạc hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe thông qua Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên đỉa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025; Phương án vận động thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Xuân Dương trong 02 năm 2024 - 2025; Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Xuân Dương trong 02 năm 2024 - 2025.

Để cuộc vận động nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Ban chỉ đạo cuộc vận động cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024, 2025 đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên là 01 tuyên truyền viên. Coi cuộc vận động là 01 nghĩa cử cao đẹp để cuộc vận động lan tỏa ý nghĩa tích cực, sâu rộng trong toàn xã hội đều hoàn thành mục tiêu của cuộc vận động trong thời gian sớm nhất.

Kết luậnhội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Cầm Bá Học yêu cầu các đơn vị, các ngành, đoàn thể, các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chỉ thị 22-CT/TU. Đồng chí Bí Thư Đảng ủy cũng đề nghị các cơ quan, các thôn bày tỏ sự quyết tâm để cuộc vận động đạt được kết quả cao nhất.

Tin và ảnh: Công chức VH-XH

xã Xuân Dương: BCĐ cuộc vận động hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã trong 02 năm 2024-2025

Đăng lúc: 28/06/2024 20:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 28/6/2024, tại Trung tâm văn hóa xã Xuân Dương, BCĐ cuộc vân động tổ chức hội nghị Triển khai Kế hoạch số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể. Cán bộ, công chức chuyên môn, Bí thư các chi bộ, trưởng thôn, các ban ngành đoàn thể thôn, tổ trưởng tổ ANXH các thôn trong địa bàn.

Quang cảnh hội nghị

Đ/c Cầm bá Học - Bí thư Đảng ủy xã khai mạc hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe thông qua Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên đỉa bàn tỉnh trong 02 năm 2024 - 2025; Phương án vận động thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Xuân Dương trong 02 năm 2024 - 2025; Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Xuân Dương trong 02 năm 2024 - 2025.

Để cuộc vận động nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Ban chỉ đạo cuộc vận động cũng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024, 2025 đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên là 01 tuyên truyền viên. Coi cuộc vận động là 01 nghĩa cử cao đẹp để cuộc vận động lan tỏa ý nghĩa tích cực, sâu rộng trong toàn xã hội đều hoàn thành mục tiêu của cuộc vận động trong thời gian sớm nhất.

Kết luậnhội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Cầm Bá Học yêu cầu các đơn vị, các ngành, đoàn thể, các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chỉ thị 22-CT/TU. Đồng chí Bí Thư Đảng ủy cũng đề nghị các cơ quan, các thôn bày tỏ sự quyết tâm để cuộc vận động đạt được kết quả cao nhất.

Tin và ảnh: Công chức VH-XH