Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
116/QĐ- UBND15/5/2024Quyết định phê duyệt PA, PCTT, TKCN năm 2024
81/TB-UBND15/5/2024Thông báo phân công TV BCH PCTT, TKCN 2024
80/ĐC-BC15/5/2024Đề cương báo cáo kết quả TK PCTT, TKCN
64/KH-UBND15/5/2024Kế hoạch PCTT, TKCN 2024
Bc 79/BC-UBND15/5/2024Báo cáo tổng kết công tác PCTT, TKCN 2023
36/KH-UBND06/03/2024Kê hoạch tháng vệ sinh khử trùng, tiêu độc PC dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm 2024
Kế hoạch06/03/2024Kế hoach tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2024
số 33/KH-UBND27/02/2024Kế hoạch PCCC năm 2024
235/BC-UBND26/02/2024Báo cáo tổ chức hoạt động lễ hội kỳ phúc 3 thông Thống Nhất, xã Xuân Dương
29/TB-UBND16/02/2024TB kết luận của CTUBND xã tại hội nghị giao ban tháng 02/2024
14/KH-UBND12/01/2024kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024
06/Kh-UBND12/01/2024Kế hoach tiếp công dân 2024
03/KH-UBND12/01/2024Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2024
Số: 16/KH-UBND12/01/2024Kế hoạch hành động thực hiện NQ Đảng uỷ, HĐND về mục tiêu KT-XH năm 2024
100/KH-UBND29/12/2023Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2024
187/TB-UBND26/12/2023TB lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã
02/KH-UBND10/01/2020KH Kiểm soát TTHC năm 2020
23/KH-UBND26/8/2019KH trực lễ 02/9/2019
Số: 24,25,26,27,28,2913/4/2015Quyết định về việc thành lập tiểu ban dồn điền đổi thửa thôn Vụ Bản 1, 2; thôn Xuân Thịnh; thôn 1,2,3 Thống Nhất xã Xuân Dương
Số 23/QĐ-UBND10/4/2015Quyết định về việc kiện toàn BCĐ dồn điền đổi thửa xã Xuân Dương
SỐ: 14/TB-UBND9/4/2015Thông báo kết luận hội nghị thường kỳ UBND xã tháng 4 năm 2015
06/VBĐN- UBND26/2/2015Về việc xin hỗ trợ lập quỹ khuyến học VINACONEX P & C Xã Xuân Dương
Số:08/BC-UBND23/02/2015Báo cáo tình hình trước têt- trong tết- sau tết ất mùi năm 2015
01/VB CT -UBND6/2/2015Về việc chấp thuận dự án đầu tư nhà máy nước xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Xuân Dương, Thọ Thanh huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa
05/Tr - UBND04/02/2015Về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Xuân Dương và Thọ Thanh huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Số: 30/2015/NQ-HĐND15/01/2015Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an - ninh năm 2015
Số: 02/TB-UBND10/01/2015Thông báo kết luận hội nghị thường kỳ UBND xã tháng 01 năm 2015.
27/UBND- CS11/11/2014Về việc xi hỗ trợ bồ nuôi cho hộ đặc biệt khó khăn
số: 74/QĐ-UBND30/10/2014Quyết định v/v phân công nhiệm vụ điều tra, nhập dữ liệu công tác phổ cập GD và chông mù chỡ xã Xuân Dương năm 2014.
Số: 38/QĐ-UBND26/10/2014Quyết định v/v thành lập BCĐ tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công