Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
02/KH-UBND10/01/2020KH Kiểm soát TTHC năm 2020
23/KH-UBND26/8/2019KH trực lễ 02/9/2019
Số: 24,25,26,27,28,2913/4/2015Quyết định về việc thành lập tiểu ban dồn điền đổi thửa thôn Vụ Bản 1, 2; thôn Xuân Thịnh; thôn 1,2,3 Thống Nhất xã Xuân Dương
Số 23/QĐ-UBND10/4/2015Quyết định về việc kiện toàn BCĐ dồn điền đổi thửa xã Xuân Dương
SỐ: 14/TB-UBND9/4/2015Thông báo kết luận hội nghị thường kỳ UBND xã tháng 4 năm 2015
06/VBĐN- UBND26/2/2015Về việc xin hỗ trợ lập quỹ khuyến học VINACONEX P & C Xã Xuân Dương
Số:08/BC-UBND23/02/2015Báo cáo tình hình trước têt- trong tết- sau tết ất mùi năm 2015
01/VB CT -UBND6/2/2015Về việc chấp thuận dự án đầu tư nhà máy nước xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Xuân Dương, Thọ Thanh huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa
05/Tr - UBND04/02/2015Về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 2 xã Xuân Dương và Thọ Thanh huyện Thường Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Số: 30/2015/NQ-HĐND15/01/2015Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an - ninh năm 2015
Số: 02/TB-UBND10/01/2015Thông báo kết luận hội nghị thường kỳ UBND xã tháng 01 năm 2015.
27/UBND- CS11/11/2014Về việc xi hỗ trợ bồ nuôi cho hộ đặc biệt khó khăn
số: 74/QĐ-UBND30/10/2014Quyết định v/v phân công nhiệm vụ điều tra, nhập dữ liệu công tác phổ cập GD và chông mù chỡ xã Xuân Dương năm 2014.
Số: 38/QĐ-UBND26/10/2014Quyết định v/v thành lập BCĐ tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công
58/TTr - UBND24/10/2014Về việc xin được bàn giao lại khu đất, nhà quản lý bến phà Thường Xuân, thuộc Công ty cổ phần quản lú đường bộ 2 đang quản lý.
Số: 72/201424/10/2014Quyết dịnh kiện toàn BCĐ điều tra rè soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014
50/TTr- UBND8/10/2014Về việc xin hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới
6326/9/2014Quyết định thanh lập BCĐ chiến dịch tiêm vác xin sởi RUbelal năm 2014
Số: 59/QĐ-UBND08/9/2014Quyết định v/v kiện toàn tổ theo dõi thực hiện qui chế làm việc UBND xã tháng 9 năm 2014
Số: 60/2014/QĐ-UBND03/9/2014Quyết Định v/v kiện toàn đoàn kiểm tra VSATTP năm 2014
Số: 57/2014/QĐ-UBND22/8/2014Quyết định v/v phê duyệt đề án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, thực hiện qui hoạch XDNTM năm 2014
Số: 57/2014/QĐ-UBND22/8/2014Quyết định v/v phê duyệt đề án dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, thực hiện qui hoạch XDNTM năm 2014
Số: 54/2004/QĐ-UBND12/8/2014Quyết định v/v kiện toàn BCĐ chăm sóc sức khỏe ban đầu ND năm 2014
32/TT- UBND06/8/2014Về việc đề nghị ủy Ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có ý kiến với đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng mới 10 phòng 2 tầng Trạm y tế xã Xuân Dương huyện Thường Xuân.
31/TT-UBND06/8/2014Về việc xin viện trợ không hoàn lại
10/BCĐNTM31/7/2014Ghi sổ vàng những cá nhân đơn vị chung tay đóng góp xây dựng nông thôn mới tai xã Xuân Dương năm 2013
50/QĐ-UBND30/7/2014Về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2013
Số: 48/QĐ-UBND26/7/2014Quyết định v/v kiện toàn tổ cờ đỏ cơ quan xã Xuân Dương
23/BC-HĐND21/7/2014Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND xã Xuân Dương khóa XIX.
29/2014/NQ-HĐND18/7/2014Nghị quyết về việc phê duyệt quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2014 xã Xuân Dương.