Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban kiểm tra trang trại gà và nhà máy can tôn.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban kiểm tra trang trại gà và nhà máy can tôn.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban huyện, Trưởng phòng tàiì chính, Trưởng Ban dự đầu tư xây dựng huyện, Đài truyền thanh, truyền hình huyện, kiểm tra trang trại gà siêu trứng, nhà máy cán tôn tại xã Xuân Dương.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban kiểm tra trang trại gà và nhà máy can tôn.

Đồng chí chủ tịch UBND huyện Cầm Bá Xuân và các phòng ban huyện, Trưởng phòng tàiì chính, Trưởng Ban dự đầu tư xây dựng huyện, Đài truyền thanh, truyền hình huyện, kiểm tra trang trại gà siêu trứng, nhà máy cán tôn tại xã Xuân Dương.

Đăng lúc 9 năm trước · 2034 lượt xem

XÃ XUÂN DƯƠNG KHỞI CÔNG TUYẾN MƯƠNG CẤP 1 NGÀY 5-4-2014

Ngày 5 tháng 4 năm 2014 xã Xuân Dương và Ban quản lý dự án huyện làm lễ khởi công tuyến mương cấp 1 có chiều dài toàn tuyến cấp 1 là 4.780m kênh N1, N2, N3, N4 co tồng chiều dài là 2049 m với tổng dự toán đầu tư 14.707 triệu đồng trong đó xây lắp 10.830 triệu đồng, với diện tích tưới 170 ha. tao môi trường sinh thái cho xã nhà.

Đăng lúc 10 năm trước · 2121 lượt xem

Khởi công xây dựng Tiểu dự án 2 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Dốc Xây – TP Thanh Hóa

Sáng ngày 4 – 8 – 2013, tại km 9 + 620, xã Đông Hải, TP Thanh Hóa, Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức khởi công xây dựng Tiểu dự án 2 thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn Dốc Xây – TP Thanh Hóa.

Đăng lúc 10 năm trước · 1666 lượt xem

Lọc hóa dầu Nghi Sơn lùi ngày khởi công

Ông Phùng Đình Thực - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khẳng định đối tác ngoại đã thu xếp xong 5 tỷ USD cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn nhưng việc khởi công phải dời sang tháng 9.

Đăng lúc 10 năm trước · 1395 lượt xem