Đăng lúc 1 tháng trước · 0 lượt xem

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG HUYỆN THƯỜNG XUÂN.

Chiều ngày 11 tháng 02 năm 2015 vào hồi 14 h ngày 23/12 năm giáp ngọ tết ông táo, 20 cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự huyện, cùng cán bộ nhân dân xã Xuân Dương tham gia khởi công tuyến đường liên thôn, Xuân Thịnh, Vụ bản, thống nhất 2.

Đăng lúc 9 năm trước · 1785 lượt xem

ĐỒNG CHÍ CẦM BÁ XUÂN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN VỀ XUÂN DƯƠNG LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 2014

Đồng chí Cầm Bá Xuân phó bí thư huyện ủy Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban về kiểm tra làm việc về phát triển sản xuất, mục tiêu tiêu chí nông thôn mới năm 2014.

Đăng lúc 9 năm trước · 1532 lượt xem

TỪ NHỮNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC XÃ XUÂN DƯNG, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC NÂNG LÊN

Từ hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục dó đó xã Xuân Dương đạt chuẩn quốc gia trường trung học cơ sở, góp phần vào hoàn thành tiêu chí thứ 5 về giáo dục xã nhà tron năm 2014.

Đăng lúc 9 năm trước · 1513 lượt xem

GHI SỔ VÀNG NHỮNG TẬP THỂ CÁ NHÂN CHUNG TAY ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Dương trong năm 2013 đã có 14 tập thể cá nhân đóng góp xây dưng nông thôn mới tổng giá trị lên tới 60.300.000 đ cho xã và trực tiếp các tổ an ninh trong xã.

Đăng lúc 9 năm trước · 1351 lượt xem

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẾN THĂM NHÀ MÁY CAN TÔN, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, TRANG TRẠI GÀ TẠI THÔN TÂN LẬP

Đồng chí bí thư huyện ủy Đỗ Xuân Nam và các ban đảng đi thăm nhà máy can tôn tại thôn 2 Thống Nhất và tuyến đường bê tông, trang trại gà tại Thôn Tân Lập xã Xuân Dương.

Đăng lúc 9 năm trước · 1095 lượt xem

THÔN XUAN THINH CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

19/5/2014 Thôn Xuân Thịnh xã Xuân Dương đã hoàn thành trọn vẹn hệ thống giao thông bê tông hóa toàn thôn với nguồn vốn nhân dân tự đóng góp và hỗ trợ một phần của xã kích cầu nhân dân tự làm, con em đi làm ăn xa cùng hỗ trợ tổ an ninh xã hội để hoàn thành các ngõ tự quản của thôn xóm.

Đăng lúc 10 năm trước · 1262 lượt xem

CÔNG TÁC GIAM SAT CÔNG ĐÒNG TRÊN TUYẾN MƯƠNG CẤP I CHẤT LƯỢNG ĐƯỢC TỐT HƠN

Măt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện quyết định 217, 218 vào thực tế tại đại phương trong công tác giám sát công đồng các công trình xây dựng trên địa bàn xã Xuân Dương nâng cao trách nhiệm của các thành viên cộng đồng, phát huy dân chủ ở cơ sở tạo nên khí thế mới trách nhiệm của nhân dân có công trình phúc lợi phục vụ nhân dân trên đại bàn xã Xuân Dương.

Đăng lúc 10 năm trước · 1102 lượt xem

MÔ HÌNH RAU AN TOÀN TRÊN THÔN XUÂN THỊNH XÃ XUÂN DƯƠNG

Xây dựng mô hình rau an toàn tại Thôn Xuân Thịnh xã Xuân Dương đạt được kết quả đáng ghi nhận khi chuyển dịch cơ câu cây trồng trong phát triển trồng trọt cây con có hiệu quả kinh tế cao đem lại lợi ích cho nông dân ở vùng vên sông chu.

Đăng lúc 10 năm trước · 1270 lượt xem

KẾT QUẢ MÔ HÌNH RAU AN TOÀN TẠI THÔN XUÂN THỊNH XÃ XUÂN DƯƠNG

Thôn Xuân Thinh xã Xuân Dương huyện Thường Xuân thực hiện mô hình rau an toàn đạt hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích, thực hiện trên diện tích 2000m2 , tại hai hộ có kinh nghiệm trồng rau tại thôn Xuân Thịnh, Gia đình ông Tào Văn Khương và gia đình Ông Quang. Sau khi tổng kết dự án đã đánh giá hiệu quả với số thu trên diên tích 1 sào đạt tới 35 triệu đồng. Như vậy có thể thu nhập đạt tới 700 triệu trên 1 ha, nếu nhân rộng làm tốt thì chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân.

Đăng lúc 10 năm trước · 1309 lượt xem
12