Truy cập

Hôm nay:
111
Hôm qua:
78
Tuần này:
189
Tháng này:
763
Tất cả:
283368

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 29/09/2020 16:38:41

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Ngọc Nam

Bí thư Đảng ủy

0812406999

2

Lê Đức Nghĩa

Chủ tịch HĐND

0899649078

3

Lê Văn Điệp

P. CT HĐND

0942429085

4

Nguyễn Đình Hải

P. CT UBND

0816832000

5

Phùng Đình Thu

Văn phòng đảng ủy

0799121503

6

Lê Xuân Long

Công chức TP

0916197166

7

Đỗ Văn Đông

Công chức địa chính XD-MT

0782323768

8

Nguyễn Thị Toan

Công chức VH (CS)

0948409987

9

Lê Minh Việt

Công chức Tư pháp

0945656747

10

Đỗ Thị Dung

Công chức VH

0984663057

11

Lê Thị Hường

Công chức địa chính NN -XD

0339042308

12

Lê Thị Huyền Thương

Công chức địa chính xây dựng

0986999842

13

Lê Thị Hương

Công chức VH XH

0942726746

14

Bùi Thị Hương

Công chức kế toán

0826614363

15

Lê Thanh Lâm

Chỉ huy trưởng BCHQS

0834425766

16

Hoàng Văn Hải

Trưởng công an xã

0967674129

17

Lê Văn Thắng

Chủ tịch MTTQ

0348306818

18

Lê Trọng Định

Chủ tịch hội CCB

0973140479

19

Lê Văn Sơn

Chủ tịch hội ND

0852456393

20

Đào Thị Khang

Bí thư đoàn TN

0971269839

21

Trương Thị Huế

Chủ tịch hội PN

0382891448

22

Nguyễn Văn Tuấn

Phó xã đội

0388111690

23

Bùi Văn Việt

Công an viên

0986866233

24

Nguyễn Văn Tâm

Phó công an

0978664104

25

Phạm Thế Anh

Cán bộ đài TT

0987072208

26

Lê Thanh Bình

CB Bưu tá

0705205776

27

Lê Thị Dinh

CB văn thư

0986724899

28

Nguyễn Thị Thanh Mai

P. CT hội PN

0866023969

29

Lê Văn Thương

P. CT hội CCB

0866704981

30

Lê Văn Nghĩa

0976855045

31

Lê Hoàng Hiệp

CB thú y

0934534789

32

Đỗ Đức Thọ

CB GTTL

0799197952

STT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Vũ Ngọc Nam

Bí thư Đảng ủy

0812406999

2

Lê Đức Nghĩa

Chủ tịch HĐND

0899649078

3

Lê Văn Điệp

P. CT HĐND

0942429085

4

Nguyễn Đình Hải

P. CT UBND

0816832000

5

Phùng Đình Thu

Văn phòng đảng ủy

0799121503

6

Lê Xuân Long

Công chức TP

0916197166

7

Đỗ Văn Đông

Công chức địa chính XD-MT

0782323768

8

Nguyễn Thị Toan

Công chức VH (CS)

0948409987

9

Lê Minh Việt

Công chức Tư pháp

0945656747

10

Đỗ Thị Dung

Công chức VH

0984663057

11

Lê Thị Hường

Công chức địa chính NN -XD

0339042308

12

Lê Thị Huyền Thương

Công chức địa chính xây dựng

0986999842

13

Lê Thị Hương

Công chức VH XH

0942726746

14

Bùi Thị Hương

Công chức kế toán

0826614363

15

Lê Thanh Lâm

Chỉ huy trưởng BCHQS

0834425766

16

Hoàng Văn Hải

Trưởng công an xã

0967674129

17

Lê Văn Thắng

Chủ tịch MTTQ

0348306818

18

Lê Trọng Định

Chủ tịch hội CCB

0973140479

19

Lê Văn Sơn

Chủ tịch hội ND

0852456393

20

Đào Thị Khang

Bí thư đoàn TN

0971269839

21

Trương Thị Huế

Chủ tịch hội PN

0382891448

22

Nguyễn Văn Tuấn

Phó xã đội

0388111690

23

Bùi Văn Việt

Công an viên

0986866233

24

Nguyễn Văn Tâm

Phó công an

0978664104

25

Phạm Thế Anh

Cán bộ đài TT

0987072208

26

Lê Thanh Bình

CB Bưu tá

0705205776

27

Lê Thị Dinh

CB văn thư

0986724899

28

Nguyễn Thị Thanh Mai

P. CT hội PN

0866023969

29

Lê Văn Thương

P. CT hội CCB

0866704981

30

Lê Văn Nghĩa

0976855045

31

Lê Hoàng Hiệp

CB thú y

0934534789

32

Đỗ Đức Thọ

CB GTTL

0799197952