HĐND XÃ XUÂN DƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3, KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 03/01/2022 13:00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN DƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3, KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2021-2026

Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện Thường Xuân, sự cho phép của Thường trực Đảng ủy, sáng ngày 30/12/2021 tại nhà văn hóa xã Xuân Dương, HĐND xã Xuân Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Ba. Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Vũ Ngọc Nam - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã đánh giá tổng thể về kinh tế xã hôi, quốc phòng an ninh, chỉ rõ nhưng khó khăn, hạn chế, tồn tại cần khắc phục đối với HĐND, các ban của HĐND, công tác điều hành của UBND trong thực hiện Nghị quyết HĐND.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Lương - Uỷ viên Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các ông (bà) đại biểu HĐND huyện dự theo dõi kỳ họp.

Đ/c Vũ Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp các ông bà đại biểu đã được nghe UBND xã thông qua báo cáo KTXH, báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri, các tờ trình của UBND. Tại kỳ họp đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận và cơ bản thống nhất các kết quả mà báo cáo của UBND xã thông qua.

Năm 2021 là năm rất nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; song bức tranh kinh tế - xã hội trên địa bàn xã vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: tổng thu ngân sách xã đạt trên 9 tỷ đồng, đạt 169,9% kế hoạch huyện giao và 133,2% kế hoạch HĐND xã; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 41,15 triệu đồng đạt 91,44% kế hoạch; Tổng giá trị từ sản xuất nông nghiệp ước đạt 28,7 tỷ đồng, trong đó năng suất lúa, sản lượng chăn nuôi tăng so với cùng kỳ; Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, từng bước hiện đại hóa các thủ tục hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả, số ca lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thấp, góp phần cùng huyện kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh;…

Phát biểu tiếp thu các kiến, giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND đồng chí Cầm Bá Học - Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã khẳng định dưới sự lãnh đạo sát sao của của Đảng ủy, giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân xã, cùng với sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội, QPAN đặc biệt là công tác phòng chống covid-19 đã đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu của huyện, của xã giao cơ bản đã đạt được: thu nhập bình quân đầu người ước đạt theo kế hoạch; Tổng giá trị sản xuất đạt 272,5 tỷ đồng, đã có một số nhà đầu tư lớn đến thực hiện đầu tư tại xã (Nhà máy giày Thường Xuân .....); chính sách xã hội được triển khai kịp thời; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đ/c Cầm Bá Học - Phó bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu, giải trình những kiến nghị của của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND xã

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận các báo cáo quan trọng, trong đó tập trung đánh giá làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hện nhiệm vụ phát triển kinh tế XH, QPAN năm 2021 và thảo luận thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các nội dung thảo luận, giải trình đã làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng được đại biểu, cử tri và người Nhân dân quan tâm. Năm 2022, HĐND xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra bám sát tình hình thực tế địa phương, xây dựng các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thôngqua 05 Nghị quyết: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết về phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ Ngân sách năm 2022; Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch giám sát của HĐND năm 2022 với sự thống nhất cao.

Nguyễn Toan - Công chức VHXH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ XUÂN DƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3, KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2021-2026

Được sự thống nhất của Thường trực HĐND huyện Thường Xuân, sự cho phép của Thường trực Đảng ủy, sáng ngày 30/12/2021 tại nhà văn hóa xã Xuân Dương, HĐND xã Xuân Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Ba. Phát biểu khai mạc kỳ họp đồng chí Vũ Ngọc Nam - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã đánh giá tổng thể về kinh tế xã hôi, quốc phòng an ninh, chỉ rõ nhưng khó khăn, hạn chế, tồn tại cần khắc phục đối với HĐND, các ban của HĐND, công tác điều hành của UBND trong thực hiện Nghị quyết HĐND.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Lương - Uỷ viên Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và các ông (bà) đại biểu HĐND huyện dự theo dõi kỳ họp.

Đ/c Vũ Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp các ông bà đại biểu đã được nghe UBND xã thông qua báo cáo KTXH, báo cáo giải trình các kiến nghị của cử tri, các tờ trình của UBND. Tại kỳ họp đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận và cơ bản thống nhất các kết quả mà báo cáo của UBND xã thông qua.

Năm 2021 là năm rất nhiều khó khăn, thách thức đặc biệt là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; song bức tranh kinh tế - xã hội trên địa bàn xã vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là: tổng thu ngân sách xã đạt trên 9 tỷ đồng, đạt 169,9% kế hoạch huyện giao và 133,2% kế hoạch HĐND xã; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 41,15 triệu đồng đạt 91,44% kế hoạch; Tổng giá trị từ sản xuất nông nghiệp ước đạt 28,7 tỷ đồng, trong đó năng suất lúa, sản lượng chăn nuôi tăng so với cùng kỳ; Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, từng bước hiện đại hóa các thủ tục hành chính. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai hiệu quả, số ca lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thấp, góp phần cùng huyện kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh;…

Phát biểu tiếp thu các kiến, giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND đồng chí Cầm Bá Học - Phó bí thư đảng ủy - Chủ tịch UBND xã khẳng định dưới sự lãnh đạo sát sao của của Đảng ủy, giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân xã, cùng với sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong xã, kinh tế - xã hội, QPAN đặc biệt là công tác phòng chống covid-19 đã đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu của huyện, của xã giao cơ bản đã đạt được: thu nhập bình quân đầu người ước đạt theo kế hoạch; Tổng giá trị sản xuất đạt 272,5 tỷ đồng, đã có một số nhà đầu tư lớn đến thực hiện đầu tư tại xã (Nhà máy giày Thường Xuân .....); chính sách xã hội được triển khai kịp thời; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đ/c Cầm Bá Học - Phó bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBND xã phát biểu tiếp thu, giải trình những kiến nghị của của cử tri tại kỳ họp thứ hai HĐND xã

Tại kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận các báo cáo quan trọng, trong đó tập trung đánh giá làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hện nhiệm vụ phát triển kinh tế XH, QPAN năm 2021 và thảo luận thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các nội dung thảo luận, giải trình đã làm sáng tỏ những vấn đề quan trọng được đại biểu, cử tri và người Nhân dân quan tâm. Năm 2022, HĐND xã tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra bám sát tình hình thực tế địa phương, xây dựng các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thôngqua 05 Nghị quyết: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2022; Nghị quyết về phát triển KT-XH 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết về phê chuẩn phương án phân bổ Ngân sách năm 2022; Nghị quyết về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về kế hoạch giám sát của HĐND năm 2022 với sự thống nhất cao.

Nguyễn Toan - Công chức VHXH