Truy cập

Hôm nay:
79
Hôm qua:
78
Tuần này:
157
Tháng này:
731
Tất cả:
283336

HĐND XÃ XUÂN DƯƠNG KHÓA XXI TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 2

Ngày 22/07/2021 00:00:00

Tại kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XXI đã thông qua 4 Nghị quyết

Ngày 20/7/2021 HĐND xã Xuân Dương, tổ chức kỳ họp thứ hai; dự kỳ họp có 22 ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXI; các ông bà đại biểu HĐND huyện tổ số 03, lãnh đạo trong ban Thường vụ đảng ủy, UBND, UB MTTQ xã trưởng phó các đoàn thể, cán bộ chuyên môn, hợp đồng UBND xã, lãnh đạo các trường, trạm y tế, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tổng số đại biểu tham dự kỳ họp thứ hai là 51 đại biểu.

Đồng chí: Vũ Ngọc Nam – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Vũ Ngọc Nam Chủ tịch HĐND xã, Kỳ họp đã nghe UBND, UBMTTQ xã, các ban của HĐND trình bày 6 báo cáo, 4 tờ trình, trình tại kỳ họp và 5 báo cáo gửi các đại biểu tự nghiên cứu. Theo đó, Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND xã, sự điều hành tập trung, linh hoạt của UBND xã và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của toàn dân tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

- Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2020 là 400,1ha đạt 101% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng dầu năm đạt 1.767,3/2.300 tấn đạt 76,8% kế hoạch năm.Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 18,5 tỷ đồng.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm là 19.857 con tăng 253 con so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: trâu, bò: 468 con , đàn gia cầm: 18.592 con , đàn lợn: 797 con.

- Công tác Tài chính: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm: 7.111.997.006 đồng; Tổng chi: 6.573.231.996 đồng; tồn quỹ: 538.765.010 đồng;

- Xây dựng NTM: Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã; rà soát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu trí nông thôn mới nâng cao hiện đạt 7/15 tiêu trí.

Công tác văn hóa được quan tâm ,thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cho cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời.

Công tác giáo dục chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên 100% các em trong độ tuổi được đến trường, tổng số học sinh cả 3 cấp học là 1.358 em, duy trì trường chuẩn quốc gia ở cả 3 trường;

Trạm Y tế làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tham mưu cho Ban chỉ đạo xã làm tốt công tác phòng chống dịch covid -19, không có dịch bệnh xảy ra.

Công tác quốc phòng an ninh được duy trì, đảm bảo; Duy trì đảm bảo các lực lượng dân quân tham ra huấn luyện dân quân năm 2021; tiển đưa 05 thanh niên lên đường nhập ngũ;

Công tác an ninh tổ chức đăng ký cho công dân làm căn cước công dân gắn chíp điện tử đạt 80%, làm tốt công tác tham mưu cũng như trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn như:
- Công tác chỉ đạo quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vẫn còn hạn chế, còn nhiều loại giống, việc duy trì các mô hình không hiệu quả;

- Việc giải quyết tồn tại về đất đai chưa thực hiện được; vướng mắc về cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân nên các ý kiến, kiến nghị về đất đai còn nhiều;

- Công tác tài chính còn hạn chế trong khai thác các nguồn thu tại địa phương chưa tốt, công tác quyết toán các công trình XDCB chậm.

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể đó là:

Tiếp tục tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt 5K.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tập chung chỉ đạo 3 thôn Thống Nhất xây thực hiện các bước theo hướng dẫn công tác dồn điền đổi thửa.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung tồn tại về đất đai.

Triển khai đồng bộ có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát các tiêu chí thôn NTM nâng cao và củng cố các tiêu chí đã đạt.

Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo và nâng cao chất lượng dạy và học, rà soát về cơ sở vật chất ở các trường năm học 2021-2022, chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới; các trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.

Về Y tế tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Đặc biệt là làm tốt công tác phòng chống đại dịch covid-19 không để sảy trên địa bàn.

Tăng cường tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT các ngày lễ kỷ niệm của quê hương đất nước một cách linh hoạt và căn cứ vào tình hình dịch covid-19; Tổ chức thành công Đại ghội Thể dục thể thao lần thứ III xã Xuân Dương, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT huyện Thường Xuân lần thứ IX theo kế hoạch.

An ninh giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10 và đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện có hiệu quả mô hình camera an ninh, tiếng kẻng báo yên; Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn, duy trì tốt lực lượng dân quân, chuẩn bị các điều kiện tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ của huyện TX-21.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, tập trung chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị của cử tri theo thông báo của MTTQ xã đã kiến nghị tại các kỳ họp.

* Tại kỳ họp thứ hai HĐND xã đã thông qua 4 Nghị quyết.

1. Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2020.

2. Nghị quyết về sử dụng nguồn kinh phí dự phòng năm 2021.

3. Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của HĐND khóa XXI.

4. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND 6 tháng cuối năm 2021.

100% đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông quan các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

HĐND xã giao cho UBND xã khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 04 Nghị quyết đã được kỳ họp thứ hai - HĐND xã khóa XXI thông qua để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ảnh và tin
Công chức văn hóa - xã hội
Lê Thị Hương

Ngày 20/7/2021 HĐND xã Xuân Dương, tổ chức kỳ họp thứ hai; dự kỳ họp có 22 ông bà đại biểu HĐND xã khóa XXI; các ông bà đại biểu HĐND huyện tổ số 03, lãnh đạo trong ban Thường vụ đảng ủy, UBND, UB MTTQ xã trưởng phó các đoàn thể, cán bộ chuyên môn, hợp đồng UBND xã, lãnh đạo các trường, trạm y tế, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận các thôn, tổng số đại biểu tham dự kỳ họp thứ hai là 51 đại biểu.

Đồng chí: Vũ Ngọc Nam – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp của đồng chí Vũ Ngọc Nam Chủ tịch HĐND xã, Kỳ họp đã nghe UBND, UBMTTQ xã, các ban của HĐND trình bày 6 báo cáo, 4 tờ trình, trình tại kỳ họp và 5 báo cáo gửi các đại biểu tự nghiên cứu. Theo đó, Trong 6 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, HĐND xã, sự điều hành tập trung, linh hoạt của UBND xã và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của toàn dân tình hình kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đời sống nhân dân ổn định.

- Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2020 là 400,1ha đạt 101% kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt 6 tháng dầu năm đạt 1.767,3/2.300 tấn đạt 76,8% kế hoạch năm.Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 18,5 tỷ đồng.

- Tổng đàn gia súc, gia cầm là 19.857 con tăng 253 con so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: trâu, bò: 468 con , đàn gia cầm: 18.592 con , đàn lợn: 797 con.

- Công tác Tài chính: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm: 7.111.997.006 đồng; Tổng chi: 6.573.231.996 đồng; tồn quỹ: 538.765.010 đồng;

- Xây dựng NTM: Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của xã; rà soát đánh giá kết quả thực hiện các tiêu trí nông thôn mới nâng cao hiện đạt 7/15 tiêu trí.

Công tác văn hóa được quan tâm ,thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuyên truyền cho cử tri tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời.

Công tác giáo dục chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên 100% các em trong độ tuổi được đến trường, tổng số học sinh cả 3 cấp học là 1.358 em, duy trì trường chuẩn quốc gia ở cả 3 trường;

Trạm Y tế làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tham mưu cho Ban chỉ đạo xã làm tốt công tác phòng chống dịch covid -19, không có dịch bệnh xảy ra.

Công tác quốc phòng an ninh được duy trì, đảm bảo; Duy trì đảm bảo các lực lượng dân quân tham ra huấn luyện dân quân năm 2021; tiển đưa 05 thanh niên lên đường nhập ngũ;

Công tác an ninh tổ chức đăng ký cho công dân làm căn cước công dân gắn chíp điện tử đạt 80%, làm tốt công tác tham mưu cũng như trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn như:
- Công tác chỉ đạo quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vẫn còn hạn chế, còn nhiều loại giống, việc duy trì các mô hình không hiệu quả;

- Việc giải quyết tồn tại về đất đai chưa thực hiện được; vướng mắc về cấp giấy CNQSDĐ cho nhân dân nên các ý kiến, kiến nghị về đất đai còn nhiều;

- Công tác tài chính còn hạn chế trong khai thác các nguồn thu tại địa phương chưa tốt, công tác quyết toán các công trình XDCB chậm.

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể đó là:

Tiếp tục tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt 5K.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh.

Tập chung chỉ đạo 3 thôn Thống Nhất xây thực hiện các bước theo hướng dẫn công tác dồn điền đổi thửa.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, tập trung giải quyết dứt điểm những nội dung tồn tại về đất đai.

Triển khai đồng bộ có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát các tiêu chí thôn NTM nâng cao và củng cố các tiêu chí đã đạt.

Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo và nâng cao chất lượng dạy và học, rà soát về cơ sở vật chất ở các trường năm học 2021-2022, chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới; các trường giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia.

Về Y tế tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Đặc biệt là làm tốt công tác phòng chống đại dịch covid-19 không để sảy trên địa bàn.

Tăng cường tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT các ngày lễ kỷ niệm của quê hương đất nước một cách linh hoạt và căn cứ vào tình hình dịch covid-19; Tổ chức thành công Đại ghội Thể dục thể thao lần thứ III xã Xuân Dương, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT huyện Thường Xuân lần thứ IX theo kế hoạch.

An ninh giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 10 và đề án 375 của UBND tỉnh Thanh Hóa, thực hiện có hiệu quả mô hình camera an ninh, tiếng kẻng báo yên; Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn, duy trì tốt lực lượng dân quân, chuẩn bị các điều kiện tham gia Diễn tập khu vực phòng thủ của huyện TX-21.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương, tập trung chỉ đạo, giải quyết những kiến nghị của cử tri theo thông báo của MTTQ xã đã kiến nghị tại các kỳ họp.

* Tại kỳ họp thứ hai HĐND xã đã thông qua 4 Nghị quyết.

1. Nghị quyết về phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2020.

2. Nghị quyết về sử dụng nguồn kinh phí dự phòng năm 2021.

3. Nghị quyết về ban hành quy chế hoạt động của HĐND khóa XXI.

4. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND 6 tháng cuối năm 2021.

100% đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết nhất trí thông quan các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

HĐND xã giao cho UBND xã khẩn trương cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 04 Nghị quyết đã được kỳ họp thứ hai - HĐND xã khóa XXI thông qua để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Ảnh và tin
Công chức văn hóa - xã hội
Lê Thị Hương