Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Ngày 11/04/2024 08:00:00

Ngày 10/4/2024, Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trịquý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị quý II năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chílãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể của xã, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Trong quý I năm 2024, Đảng ủy xã Xuân Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;An sinh xã hội được chú trọng, Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân theo kế hoạch là 816,6. ha thực hiện 816,6 ha, đạt 100% kế hoạch; UBND xã đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" trên địa bàn xã;Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, kiểm tra thường xuyên, không có dịch bệnh xảy ra; Triển khai thực hiện ra quânlàm giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường đầu xuân.Tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định;Công tác thu, chi ngân sách nhà nước được triển khai tích cực, thực hiện thu, chi kịp thời, đảm bảo và thu đúng, thu đủ theo quy định;Rà soát các tiêu chí NTM nâng cao; NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã, kết quả NTM nâng cao của xã đạt 12/19 tiêu chí, NTM kiểu mẫu cấp thôn bình quân đạt 9/15 tiêu chí.; Công tác cải cánh hành chính tiếp tục được chú trọng thực hiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tập trung công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cho cán bộ, công chức, đảng viên;Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và mở rộng mô hình, điển hình dân vận khéo, thực hiện giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên;trong quý lập danh sách 04 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng; tặng huy hiệu 55,60 năm tuổi đảng cho 02 đồng chí.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ cơ sở, những vấn đề bất cập hiện nay trong cơ chế, chính sách của Nhà nước, một số băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Trong chương trình công tác quý II, Đảng ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động; triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách nhà nước đúng quy định; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.; tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy mọi nguồn lực trong Nhân dân chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTMKM; Đẩy mạnh phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh.

Ảnh và tin: Công chức VH-XH

Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I năm 2024, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Đăng lúc: 11/04/2024 08:00:00 (GMT+7)

Ngày 10/4/2024, Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trịquý I và đề ra phương hướng nhiệm vụ chính trị quý II năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chílãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban ngành, đoàn thể của xã, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

Trong quý I năm 2024, Đảng ủy xã Xuân Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;An sinh xã hội được chú trọng, Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân theo kế hoạch là 816,6. ha thực hiện 816,6 ha, đạt 100% kế hoạch; UBND xã đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" trên địa bàn xã;Công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm, kiểm tra thường xuyên, không có dịch bệnh xảy ra; Triển khai thực hiện ra quânlàm giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường đầu xuân.Tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định;Công tác thu, chi ngân sách nhà nước được triển khai tích cực, thực hiện thu, chi kịp thời, đảm bảo và thu đúng, thu đủ theo quy định;Rà soát các tiêu chí NTM nâng cao; NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã, kết quả NTM nâng cao của xã đạt 12/19 tiêu chí, NTM kiểu mẫu cấp thôn bình quân đạt 9/15 tiêu chí.; Công tác cải cánh hành chính tiếp tục được chú trọng thực hiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tập trung công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cho cán bộ, công chức, đảng viên;Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và mở rộng mô hình, điển hình dân vận khéo, thực hiện giám sát phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được quan tâm thực hiện thường xuyên;trong quý lập danh sách 04 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng; tặng huy hiệu 55,60 năm tuổi đảng cho 02 đồng chí.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi về tình hình thực hiện nhiệm vụ của các chi bộ cơ sở, những vấn đề bất cập hiện nay trong cơ chế, chính sách của Nhà nước, một số băn khoăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Trong chương trình công tác quý II, Đảng ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo giữ vững đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động; triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách nhà nước đúng quy định; Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững.; tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy mọi nguồn lực trong Nhân dân chung sức thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTMKM; Đẩy mạnh phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền đạt trong sạch, vững mạnh.

Ảnh và tin: Công chức VH-XH