Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày 11/04/2024 11:00:00

Thực hiện Kế hoạch số 1109-KH/TU, ngày 16/02/2023 của cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gia đoạn 2023 - 2025 với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/HU, ngày 13/03/2024 của Huyện ủy Thường Xuân về nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2024

Ngày 10/04/2024, tại hội trường nhà văn hóa xã Xuân Dương, Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa", Tham dự hội nghị tập có đông đủ các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy khóa XXI, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong địa bàn.

Đ/c Cầm Bá Học - Bí Thư Đảng ủy xã triển khai nội dung các chuyên đề

Tại hội nghị đồng chí Cầm Bá Học - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã triển khai kế hoạch, nội dung chuyên đề với 02 phần chính của chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên xã Xuân Dương trong triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Trên cơ sở đó, từng Chi bộ, đảng viên, cán bộ công chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Ảnh và tin: Công chức VH-XH

Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2024

Đăng lúc: 11/04/2024 11:00:00 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 1109-KH/TU, ngày 16/02/2023 của cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gia đoạn 2023 - 2025 với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa". Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/HU, ngày 13/03/2024 của Huyện ủy Thường Xuân về nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2024

Ngày 10/04/2024, tại hội trường nhà văn hóa xã Xuân Dương, Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa", Tham dự hội nghị tập có đông đủ các đồng chí ủy viên BCH Đảng ủy khóa XXI, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ, trưởng các thôn, cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong địa bàn.

Đ/c Cầm Bá Học - Bí Thư Đảng ủy xã triển khai nội dung các chuyên đề

Tại hội nghị đồng chí Cầm Bá Học - Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã triển khai kế hoạch, nội dung chuyên đề với 02 phần chính của chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên xã Xuân Dương trong triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

Trên cơ sở đó, từng Chi bộ, đảng viên, cán bộ công chức xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Ảnh và tin: Công chức VH-XH