Đảng bộ xã Xuân Dương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 30/12/2023 08:00:00

Đảng bộ xã Xuân Dương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Chiều ngày 28/12/2023, Đảng ủy xã Xuân Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã và các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Năm 2023, BCH Đảng bộ xã Xuân Dương đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo sâu sát, chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên. Trong năm, Đảng ủy xã tổ chức nghiêm túc các đợt quán triệt, học tập Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên với tỷ lệ đảng viên tham dự học tập Nghị quyết của Đảng đạt từ 81% trở lên; Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác về dự sinh hoạt các chi bộ trong Đảng bộ, để đánh giá đúng thực trạng tình hình sinh hoạt của các chi bộ hiện nay; từ đó, rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế của các chi uỷ, chi bộ trong tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng đội ngũ đảng viên. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, Đảng bộ xã Xuân Dương đã kết nạp được 8 quần chúng vào đảng, đạt 100% chỉ tiêu năm; giới thiệu9 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng.

Cùng với đó, Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ xã Xuân Dương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát ở các chi bộ sát với tình hình thực tế ở địa phương.Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi bộ Đảng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2023

Năm 2024 Đảng bộ xã Xuân Dương tập trunglãnh đạothực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng 01 thôn nông thôn mới kiểu mầu, gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Siết chặt công tác quản lý đất đai không để sảy ra vi phạm mới phát sinh. Thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 đề ra.

Ảnh và tin bài: Bộ phận tuyên truyền.

Đảng bộ xã Xuân Dương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đăng lúc: 30/12/2023 08:00:00 (GMT+7)

Đảng bộ xã Xuân Dương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Chiều ngày 28/12/2023, Đảng ủy xã Xuân Dương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Về dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ xã và các đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Năm 2023, BCH Đảng bộ xã Xuân Dương đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy, tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo sâu sát, chất lượng sinh hoạt đảng được nâng lên. Trong năm, Đảng ủy xã tổ chức nghiêm túc các đợt quán triệt, học tập Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên với tỷ lệ đảng viên tham dự học tập Nghị quyết của Đảng đạt từ 81% trở lên; Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua việc tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; chỉ đạo thành lập 3 tổ công tác về dự sinh hoạt các chi bộ trong Đảng bộ, để đánh giá đúng thực trạng tình hình sinh hoạt của các chi bộ hiện nay; từ đó, rút kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế của các chi uỷ, chi bộ trong tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng đội ngũ đảng viên. Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Công tác tổ chức cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, Đảng bộ xã Xuân Dương đã kết nạp được 8 quần chúng vào đảng, đạt 100% chỉ tiêu năm; giới thiệu9 quần chúng tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng.

Cùng với đó, Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ xã Xuân Dương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát ở các chi bộ sát với tình hình thực tế ở địa phương.Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi bộ Đảng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của các cấp.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2023

Năm 2024 Đảng bộ xã Xuân Dương tập trunglãnh đạothực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng 01 thôn nông thôn mới kiểu mầu, gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Siết chặt công tác quản lý đất đai không để sảy ra vi phạm mới phát sinh. Thực hiện tốt việc đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai các thủ tục hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 đề ra.

Ảnh và tin bài: Bộ phận tuyên truyền.