BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2024)

Ngày 31/01/2024 16:00:00

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2024)

Tự hào chặng đường 94 năm vinh quang của Đảng

Cách đây 94năm,từ ngày 03 đến 07/02/1930,dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản tại Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc) đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03/02/1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt củalãnh tụNguyễn Ái Quốc; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.94năm qua, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển; chính trị, xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của UBND xã Xuân Dương diễn ra trong bối cảnh có những khó khăn nhất định giá cả một số mặt hàng đầu vào sản xuất tăng mạnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã, phối hợp của UBMTTQ, đoàn thể, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Dương quyết tâm hành động, hiện thực hóa các mục tiêu, đưa kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng, vững bước vượt qua những khó khăn, thách thức tiềm ẩn trong năm 2024.

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2024)

Đăng lúc: 31/01/2024 16:00:00 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930-03/02/2024)

Tự hào chặng đường 94 năm vinh quang của Đảng

Cách đây 94năm,từ ngày 03 đến 07/02/1930,dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản tại Cửu Long (Hồng Kông, Trung Quốc) đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 03/02/1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt củalãnh tụNguyễn Ái Quốc; là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.94năm qua, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng phát triển; chính trị, xã hội ổn định, độc lập, chủ quyền được giữ vững; vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Năm 2023, công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của UBND xã Xuân Dương diễn ra trong bối cảnh có những khó khăn nhất định giá cả một số mặt hàng đầu vào sản xuất tăng mạnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của HĐND xã, phối hợp của UBMTTQ, đoàn thể, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Xuân Dương quyết tâm hành động, hiện thực hóa các mục tiêu, đưa kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng, vững bước vượt qua những khó khăn, thách thức tiềm ẩn trong năm 2024.