Xã Xuân Dương: Triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, về TTATXH

Ngày 20/05/2023 08:00:00

Chiều ngày 19/5/2023, UBND xã Xuân Dương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn xã năm 2023.

Tham dự hội nghị, về phía huyện có đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV HU, Trưởng Công an huyện; đồng chí Lương Thế Anh - Phó Trưởng Công an huyện; các đồng chí đội CSĐT ma túy, đội CS hình sự công an huyện. Về phía xã có đồng chí Cầm Bá Học - P. Bí thư phụ trách Đảng - Chủ tịch UBND xã - chủ trì hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành của xã; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, công an viên, thôn đội trưởng, tổ BV ANNT, tổ trưởng ANXH, tổ hòa giải cơ sở.

Đ/c Cầm Bá Học - Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã từ năm 2022 đến năm 2023. Theo đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định, Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, ý thức chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số vụ việc, trong đó: 01 vụ gây rối trật tự công cộng; 03 đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy; Bắt quả tang 04 đối tượng đánh bạc,...

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, nhận thức, tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác của Nhân dân được nâng lên.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV HU, Trưởng Công an huyện đề nghị Ban Chỉ đạo 138 xã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tácđảm bảo an ninh trật tựvà thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợtchuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hộitrên địa bàn xã Xuân Dương như: Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng để Nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tự ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết dứt điểm các mẫu thuẫn trong Nhân dân về các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không đểphát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như mô hình “Khu dân cư tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”…, qua đó góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, ổn định địa bàn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Công chức VHXHXã Xuân Dương: Triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, về TTATXH

Đăng lúc: 20/05/2023 08:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 19/5/2023, UBND xã Xuân Dương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT trên địa bàn xã năm 2023.

Tham dự hội nghị, về phía huyện có đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV HU, Trưởng Công an huyện; đồng chí Lương Thế Anh - Phó Trưởng Công an huyện; các đồng chí đội CSĐT ma túy, đội CS hình sự công an huyện. Về phía xã có đồng chí Cầm Bá Học - P. Bí thư phụ trách Đảng - Chủ tịch UBND xã - chủ trì hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành của xã; Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, công an viên, thôn đội trưởng, tổ BV ANNT, tổ trưởng ANXH, tổ hòa giải cơ sở.

Đ/c Cầm Bá Học - Chủ tịch UBND xã khai mạc hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo khảo sát, đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã từ năm 2022 đến năm 2023. Theo đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững, ổn định, Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền, ý thức chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước được nâng cao. Tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số vụ việc, trong đó: 01 vụ gây rối trật tự công cộng; 03 đối tượng mua, bán trái phép chất ma túy; Bắt quả tang 04 đối tượng đánh bạc,...

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, nhận thức, tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác của Nhân dân được nâng lên.

Đ/c Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng Công an huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BTV HU, Trưởng Công an huyện đề nghị Ban Chỉ đạo 138 xã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tácđảm bảo an ninh trật tựvà thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong đợtchuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hộitrên địa bàn xã Xuân Dương như: Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng để Nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật, tự ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết dứt điểm các mẫu thuẫn trong Nhân dân về các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, không đểphát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn với xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như mô hình “Khu dân cư tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”…, qua đó góp phần kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi phạm pháp luật, tạo môi trường lành mạnh, ổn định địa bàn phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Công chức VHXH