xã Xuân Dương tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã về nhiệm vụ phát triển KT- XH; bảo đảm QP - AN năm 2023

Ngày 20/01/2023 18:00:00

Chiều ngày 16/01/2023, UBND xã Xuân Dương tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã về nhiệm vụ phát triển KT- XH; bảo đảm QP - AN năm 2023. Dự hội nghị có các đồng Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể, công chức chuyên môn, cán bộ bán chuyên trách xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.


Đ/c Cầm Bá Học - CT UBND xã khai mạc hội nghị

Trong năm 2022, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động tới mọi hoạt động của đời sống nhân dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực của UBND xã và sự phối kết hợp với các ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn vẫn đạt được những kết quả tích cực; Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,52/47 triệu đồng = 101,1%. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng cơ cấu, trà lịch; công tác quản lý đất đai được quan tâm; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt. Một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa khang trang; công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên; các chỉ tiêu, nhiệm vụ về văn hóa xã hội được thực hiện tích cực, chất lượng; thu ngân sách xã là 6.337.311.029đ.Trong năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được đảm bảo, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác giải quyết đơn thư, đề nghị, kiến nghị còn có vụ việc gặp khó khăn vướng mắc, có vụ việc đã giải quyết nhiều lần.

Hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận đều nhất chí với các báo cáo công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, UBND xã đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.​

Người viết tin: Nguyễn Toan

xã Xuân Dương tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã về nhiệm vụ phát triển KT- XH; bảo đảm QP - AN năm 2023

Đăng lúc: 20/01/2023 18:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 16/01/2023, UBND xã Xuân Dương tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện quyết định của UBND huyện; Nghị quyết của Đảng ủy - HĐND xã về nhiệm vụ phát triển KT- XH; bảo đảm QP - AN năm 2023. Dự hội nghị có các đồng Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ, các đoàn thể, công chức chuyên môn, cán bộ bán chuyên trách xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022.


Đ/c Cầm Bá Học - CT UBND xã khai mạc hội nghị

Trong năm 2022, trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động tới mọi hoạt động của đời sống nhân dân, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự nỗ lực của UBND xã và sự phối kết hợp với các ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn vẫn đạt được những kết quả tích cực; Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,52/47 triệu đồng = 101,1%. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo đúng cơ cấu, trà lịch; công tác quản lý đất đai được quan tâm; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới được thực hiện tốt. Một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng và nâng cấp sửa chữa khang trang; công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên; các chỉ tiêu, nhiệm vụ về văn hóa xã hội được thực hiện tích cực, chất lượng; thu ngân sách xã là 6.337.311.029đ.Trong năm, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã được đảm bảo, triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác giải quyết đơn thư, đề nghị, kiến nghị còn có vụ việc gặp khó khăn vướng mắc, có vụ việc đã giải quyết nhiều lần.

Hội nghị tiến hành thảo luận, các ý kiến thảo luận đều nhất chí với các báo cáo công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Tại hội nghị, UBND xã đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.​

Người viết tin: Nguyễn Toan