Xã Xuân Dương: Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023

Ngày 10/05/2023 22:00:00

Ngày 10/5/2023, UBND xã Xuân Dương tổ chức Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023. Tới dự có đồng chí Trung tá Trịnh Khắc Hùng - Chính trị viên phó BCH Quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Dương. Tham dự huấn luyện có 27 chiến sĩ dân quân cơ động và dân quân tại chỗ trên địa bàn xã.

Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Cầm Bá Học - Chủ tịch UBND xã Xuân Dương nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xã Xuân Dương luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này chấp hành nghiêm nội quy của Ban Tổ chức, mệnh lệnh cán bộ chỉ huy các cấp, thực hiện đúng thời gian, giờ giấc, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Trung tá Trịnh Khắc Hùng - Chính trị viên phó BCH Quân sự huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi khai mạc huấn luyện

Trong thời gian huấn luyện và 12 ngày các chiến sĩ được huấn luyện 02 nội dung dục chính trị và quân sự.

Trong đó, nội dung huấn luyện chính trị do đồng chí Đào Thị Khang - Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Dương truyền đạt, với các chuyên đề: Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương; chiến lược "Diễn biến hòa bình" , " bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Nội dung huấn luyện quân sự do Ban Chỉ huy quân sự xã truyền đạt bao gồm: Điều lệnh, đội hình, đội ngũ và huấn luyện vềkỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ của dân quân.nội dung quân sự chung, điều lệnh đội ngũ.

Thông qua huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Xuân Dương nắm chắc nhiệm vụ chính trị, công tác quân sự, quốc phòng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Công chức VHXH

Xã Xuân Dương: Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023

Đăng lúc: 10/05/2023 22:00:00 (GMT+7)

Ngày 10/5/2023, UBND xã Xuân Dương tổ chức Khai mạc huấn luyện dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm 2023. Tới dự có đồng chí Trung tá Trịnh Khắc Hùng - Chính trị viên phó BCH Quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Xuân Dương. Tham dự huấn luyện có 27 chiến sĩ dân quân cơ động và dân quân tại chỗ trên địa bàn xã.

Phát biểu khai mạc huấn luyện, đồng chí Cầm Bá Học - Chủ tịch UBND xã Xuân Dương nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xã Xuân Dương luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân cơ động, dân quân tại chỗ nói riêng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tham gia huấn luyện đợt này chấp hành nghiêm nội quy của Ban Tổ chức, mệnh lệnh cán bộ chỉ huy các cấp, thực hiện đúng thời gian, giờ giấc, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Trung tá Trịnh Khắc Hùng - Chính trị viên phó BCH Quân sự huyện phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi khai mạc huấn luyện

Trong thời gian huấn luyện và 12 ngày các chiến sĩ được huấn luyện 02 nội dung dục chính trị và quân sự.

Trong đó, nội dung huấn luyện chính trị do đồng chí Đào Thị Khang - Bí thư Đoàn TNCSHCM, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Dương truyền đạt, với các chuyên đề: Quan điểm, đường lối quân sự của Đảng về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh; Luật dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng chính quyền ở địa phương; chiến lược "Diễn biến hòa bình" , " bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

Nội dung huấn luyện quân sự do Ban Chỉ huy quân sự xã truyền đạt bao gồm: Điều lệnh, đội hình, đội ngũ và huấn luyện vềkỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị hiện có trong biên chế, vũ khí tự tạo, công cụ hỗ trợ của dân quân.nội dung quân sự chung, điều lệnh đội ngũ.

Thông qua huấn luyện giúp cán bộ, chiến sĩ dân quân cơ động, dân quân tại chỗ xã Xuân Dương nắm chắc nhiệm vụ chính trị, công tác quân sự, quốc phòng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Công chức VHXH