Truy cập

Hôm nay:
106
Hôm qua:
78
Tuần này:
184
Tháng này:
758
Tất cả:
283363

UBND xã thăm đồng đánh giá năng xuất cây lúa vụ Thu Mùa

Ngày 20/09/2021 00:00:00

Qua thăm đồng kiểm tra thực tế dự kiến năng xuất cây lúa vụ Thu mùa ước đạt 54,8 tạ/ha. Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn chín sáp, Sau thăm đồng UBND xã chỉ đạo bộ phận nông nghiệp tranh thủ thời tiết nắng ráo phối hợp cùng các thôn để điều máy gặt, đồng thời thông báo Nhân dân chuẩn bị các điều kiện phương tiện, nhân lực sẵn sàng xuống đồng thu hoạch cây lúa Vụ Thu Mùa đúng theo kế hoạch.

Thực hiện kế hoạch công tác của UBND xã ngày 16/9/2021 UBND xã tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất cây lúa vụ Thu Mùa.

Sáng 16/9/2021. UBND xã tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng cây lúa vụ Thu mùa năm 2021

Cây lúa vụ thu mùa tại xứ đồng thôn Tân Lập xã Xuân Dương

Vụ thu mùa 2021, xã Xuân Dương gieo cấy 123,4 ha/123,4ha đạt 100% diện tích lúa mùa theo đúng khung thời vụ. ngay từ khi triển khai kế hoạch căn cứ vào khung thời vụ và tình hình thực tế tại địa phương UBND xã chỉ đạo tăng tỷ lệ diện tích gieo cấy trà lúa mùa sớm để hạn chế ảnh hưởng thời tiết và sâu bệnh và tăng quỹ đất để mở rộng sản xuất vụ Đông trên đất 2 lúa. Mỗi thôn cơ cấu từ 1-2 giống lúa chủ lực có năng suất, chất lượng cao, thích hợp với điều kiện thời tiết và kháng các loại sâu bệnh. Tập trung vào 3 nhóm giống chính: nhóm giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao; nhóm giống lúa lai năng suất cao, chất lượng khá và nhóm giống lúa thuần, lúa lai có năng suất cao, có thị trường tiêu thụ và phục vụ chế biến;

Ưu tiên lựa chọn các giống lúa ngắn ngày, ít nhiễm các loại sâu bệnh chủ yếu (bạc lá, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, ...).

- Trà lúa mùa chính vụ các giống lúa có TGST dưới 130 ngày: BC15, VNR20, Nhị ưu 63.Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND –UBND, ban nông nghiệp cùng các ông bà trưởng thôn tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng cây lúa vụ Thu mùa

Ngay từ khi gieo cấy UBND đã chỉ đạo bộ phận nông nghiệp tập trung tuyên truyền Nhân dân chăm sóc diện tích cây lúa đã gieo trồng theo đúng kỹ thuật, từ khâu làm cỏ, bỏ phân, phòng trừ sâu bệnh cho đến khi thu hoạch chính vì vậy diện tích lúa vụ Thu mùa trên địa bàn xã cơ bản sinh trưởng phát triển tốt, không bị sâu bệnh, nước cung cấp cho cây lúa đảm bảo nên số khóm lúa , bông lúa và hạt lúa trên bông đảm bảo đạt năng xuất.Đồng Chí Cầm Bá Học - Chủ tịch UBND xã thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng cây lúa vụ Thu mùa

Qua thăm đồng kiểm tra thực tế dự kiến năng xuất cây lúa vụ Thu mùa ước đạt 54,8 tạ/ha. Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn chín sáp, Sau thăm đồng UBND xã chỉ đạo bộ phận nông nghiệp tranh thủ thời tiết nắng ráo phối hợp cùng các thôn để điều máy gặt, đồng thời thông báo Nhân dân chuẩn bị các điều kiện phương tiện, nhân lực sẵn sàng xuống đồng thu hoạch cây lúa Vụ Thu Mùa đúng theo kế hoạch.Tranh thủ thời tiết nắng ráo thôn Vụ Bản đang tiến hành thu hoạch cây lúa vụ Thu Mùa

Căn cứ vào tình hình thực tế thời tiết mùa này thường xuyên có mưa bảo nên thực hiện phương trâm " Xanh nhà hơn rà đồng, diện tích lúa tại Vụ Bản là một trong những thôn xuống dồng sớm nhất của xã, lúa đã chín UBND xã chỉ đạo thôn thông báo Nhân dân tranh thủ thời tiết năng ráo thu hoạch cây lúa vụ Thu mùa .

Ảnh và tin

Lê Thị Hương

Công chức văn hóa – xã hội

UBND xã thăm đồng đánh giá năng xuất cây lúa vụ Thu Mùa

Đăng lúc: 20/09/2021 00:00:00 (GMT+7)

Qua thăm đồng kiểm tra thực tế dự kiến năng xuất cây lúa vụ Thu mùa ước đạt 54,8 tạ/ha. Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn chín sáp, Sau thăm đồng UBND xã chỉ đạo bộ phận nông nghiệp tranh thủ thời tiết nắng ráo phối hợp cùng các thôn để điều máy gặt, đồng thời thông báo Nhân dân chuẩn bị các điều kiện phương tiện, nhân lực sẵn sàng xuống đồng thu hoạch cây lúa Vụ Thu Mùa đúng theo kế hoạch.

Thực hiện kế hoạch công tác của UBND xã ngày 16/9/2021 UBND xã tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất cây lúa vụ Thu Mùa.

Sáng 16/9/2021. UBND xã tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng cây lúa vụ Thu mùa năm 2021

Cây lúa vụ thu mùa tại xứ đồng thôn Tân Lập xã Xuân Dương

Vụ thu mùa 2021, xã Xuân Dương gieo cấy 123,4 ha/123,4ha đạt 100% diện tích lúa mùa theo đúng khung thời vụ. ngay từ khi triển khai kế hoạch căn cứ vào khung thời vụ và tình hình thực tế tại địa phương UBND xã chỉ đạo tăng tỷ lệ diện tích gieo cấy trà lúa mùa sớm để hạn chế ảnh hưởng thời tiết và sâu bệnh và tăng quỹ đất để mở rộng sản xuất vụ Đông trên đất 2 lúa. Mỗi thôn cơ cấu từ 1-2 giống lúa chủ lực có năng suất, chất lượng cao, thích hợp với điều kiện thời tiết và kháng các loại sâu bệnh. Tập trung vào 3 nhóm giống chính: nhóm giống lúa thuần năng suất, chất lượng cao; nhóm giống lúa lai năng suất cao, chất lượng khá và nhóm giống lúa thuần, lúa lai có năng suất cao, có thị trường tiêu thụ và phục vụ chế biến;

Ưu tiên lựa chọn các giống lúa ngắn ngày, ít nhiễm các loại sâu bệnh chủ yếu (bạc lá, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, ...).

- Trà lúa mùa chính vụ các giống lúa có TGST dưới 130 ngày: BC15, VNR20, Nhị ưu 63.Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND –UBND, ban nông nghiệp cùng các ông bà trưởng thôn tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng cây lúa vụ Thu mùa

Ngay từ khi gieo cấy UBND đã chỉ đạo bộ phận nông nghiệp tập trung tuyên truyền Nhân dân chăm sóc diện tích cây lúa đã gieo trồng theo đúng kỹ thuật, từ khâu làm cỏ, bỏ phân, phòng trừ sâu bệnh cho đến khi thu hoạch chính vì vậy diện tích lúa vụ Thu mùa trên địa bàn xã cơ bản sinh trưởng phát triển tốt, không bị sâu bệnh, nước cung cấp cho cây lúa đảm bảo nên số khóm lúa , bông lúa và hạt lúa trên bông đảm bảo đạt năng xuất.Đồng Chí Cầm Bá Học - Chủ tịch UBND xã thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng cây lúa vụ Thu mùa

Qua thăm đồng kiểm tra thực tế dự kiến năng xuất cây lúa vụ Thu mùa ước đạt 54,8 tạ/ha. Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn chín sáp, Sau thăm đồng UBND xã chỉ đạo bộ phận nông nghiệp tranh thủ thời tiết nắng ráo phối hợp cùng các thôn để điều máy gặt, đồng thời thông báo Nhân dân chuẩn bị các điều kiện phương tiện, nhân lực sẵn sàng xuống đồng thu hoạch cây lúa Vụ Thu Mùa đúng theo kế hoạch.Tranh thủ thời tiết nắng ráo thôn Vụ Bản đang tiến hành thu hoạch cây lúa vụ Thu Mùa

Căn cứ vào tình hình thực tế thời tiết mùa này thường xuyên có mưa bảo nên thực hiện phương trâm " Xanh nhà hơn rà đồng, diện tích lúa tại Vụ Bản là một trong những thôn xuống dồng sớm nhất của xã, lúa đã chín UBND xã chỉ đạo thôn thông báo Nhân dân tranh thủ thời tiết năng ráo thu hoạch cây lúa vụ Thu mùa .

Ảnh và tin

Lê Thị Hương

Công chức văn hóa – xã hội