Truy cập

Hôm nay:
135
Hôm qua:
78
Tuần này:
213
Tháng này:
787
Tất cả:
283392

ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ XUÂN DƯƠNG

Ngày 23/10/2014 23:13:51

Đồng chí Mai Công Mãn phó trưởng đoàn đến trường trung học cơ sở xã Xuân Dương kiểm tra 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014.

DSC09437.jpg
Đoàn kiểm tra tại phòng học vi tính của nhà trường
SỞ GIÁO DỤC VÀ CÁC SỞ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ XUÂN DƯƠNG

Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2014 đồng chí Hoàng Tiến Hiện phó giám đốc Sở giáo dục và các sở đến đi thực tế tiền kiểm tra đánh giá các tiêu chuẩn quốc gia tại trường Trung học cơ xã Xuân Dương. Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2014 Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra thực tế hồ sơ, cơ sở vật chất trường lớp học để công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2014.

Tại kỳ họp thứ 8 khóa XIX ngày 20 tháng 12 năm 2014 thông qua Nghị quyết số : 68 /NQ-HĐND Về việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014 .Về mục tiêu trong lĩnh vực xã hội có nội dung về mục tiêu Ngành giáo dục xây dựng 3 trường chuẩn quốc gia, trong đó có trường trung học cơ sở xã Xuân Dương. Xã Xuân Dương đã có truyền thống hiếu học lâu đời, con em Xuân Dương đã có học vị cao trong xã hội. Đảng ủy , HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã hội, nhân dân xã nhà có trách nhiệm lớn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo việc động viên con cháu đi học để có kiến thức làm người, làm việc hiểu biết pháp luật và có việc làm ổn định lâu dài, xóa đói giảm nghèo.

Ngay từ tháng 6 năm 2013 Đảng ủy đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực của xã và tranh thủ nguồn của cấp trên để tập trung xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện cần và đủ để đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. Đối với xã Xuân Dương là xã kinh tế chưa thật là xã giầu có song vì tương lai và lợi ích trồng người xã huy động một nguồn lực với giá trị 4.151.000.000 đồng với

Khu nhà hiệu bộ, cải tạo nâng cấp 5 phòng chức năng đủ diện tích tiêu chuẩn phòng bộ môn. Giá trị 2.800.000.000 đồng.

Thay mới 100 bộ mặt ghế gỗ ch bàn học sinh giá trị 30 triệu đồng.

Mua sắm trang thiết bị đồ dùng, thiết bị dạy cho các bộ môn giá trị 400 triệu đồng.

Qui hoạch bồn hoa cây cảnh, đổ bê tông sân trường, cây bóng mát, tường rào, lưới điện, nước , giá trị 216 triệu đồng.

Nhà để xe của học sinh, giáo viên gia trị 80 triệu đồng

Xây lò đốt xử lý rác thải, làm cột cờ, đổ bê tông làm cổng phụ, thưng phòng chức năng, phòng truyền thống , cải tạo hai khu học sinh với giá trị 100 triệu đồng.

Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể , cán bộ UBND tập trung lao động giúp nhà trường hàng 100 ngày công , các thầy giáo cô giáo tập trung ngày đêm hoàn thành hồ sơ, bài trí các phòng chức năng, thư viên, phòng truyền thống, phòng học, phòng y tế, phòng họp và các phòng bộ môn khác với tinh thần cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, vì tương lai con em chúng ta.

Hôm nay đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nổ lực phấn đấu của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ

Các bộ giáo viên và nhân dân xã nhà đạt được thành tích nhiều năm trong đó là chất lượng giáo dục trong 3 năm gần đây đạt liên tục đạt kết quả cao. Năm 2012 có 74/77 em trúng tuyển cấp 3 đạt 96,1% , năm 2013 có 48/49 em trúng tuyển 98%m, Năm 2014 có 63/63 em đạt 100%.

Sau khi nghe báo các tổ kiểm tra các tiêu chuẩn về đánh giá thực tế nêu mặt mạnh và cần điều chỉnh bổ sung cho đúng với qui định trên cơ sở đó đồng chí phó trưởng đoàn Mai Công Mãn nêu năm tiêu chuẩn theo qui định đều đạt đó là :

1-Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường ( Đạt)

2-Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ( Đạt)

3-Tiêu chuẩn 3 : Chất lượng giáo dục ( Đạt )

4-Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất thiết bị ( Đạt )

5-Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hóa giáo dục ( Đạt)

Như vậy đoàn kiểm tra đã chấp thuận công nhận trường trung học cơ sở xã Xuân Dương đã đạt chuẩn quốc gia trong năm 2014 .Hội đồng thậm định lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh sớm có quyết định công nhân. Ý kiến tiếp thu của đồng chí bí thư Đảng ủy về những nội dung cần thực hiện tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa tính sáng tạo phát huy nội lực, để nâng cao chất lượng dạy và học của học sinh, đối với giáo viên tiếp tục đổi mới phương thức giảng dạy, phát huy tính chủ động của từng cá nhân, phát huy đoàn kết nội bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo xứng đáng với trường chuẩn quốc gia. Thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương cảm ơn các đồng chí trong đoàn đồng thời đề xuất kiến nghị các ngành các cấp quan tâm hơn nữa về kinh phí để ngành giáo dục phát triển đi lên đáp ứng tình hình mới.

Viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí thư Đảng ủy

DSC09460.jpg

Đoàn kiểm tra chụp ảnh chung với các bộ giáo viên nhà trường

ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TRƯƠNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ XUÂN DƯƠNG

Đăng lúc: 23/10/2014 23:13:51 (GMT+7)

Đồng chí Mai Công Mãn phó trưởng đoàn đến trường trung học cơ sở xã Xuân Dương kiểm tra 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia năm 2014.

DSC09437.jpg
Đoàn kiểm tra tại phòng học vi tính của nhà trường
SỞ GIÁO DỤC VÀ CÁC SỞ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ XUÂN DƯƠNG

Chiều ngày 21 tháng 10 năm 2014 đồng chí Hoàng Tiến Hiện phó giám đốc Sở giáo dục và các sở đến đi thực tế tiền kiểm tra đánh giá các tiêu chuẩn quốc gia tại trường Trung học cơ xã Xuân Dương. Chiều ngày 23 tháng 10 năm 2014 Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh kiểm tra thực tế hồ sơ, cơ sở vật chất trường lớp học để công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2014.

Tại kỳ họp thứ 8 khóa XIX ngày 20 tháng 12 năm 2014 thông qua Nghị quyết số : 68 /NQ-HĐND Về việc phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2014 .Về mục tiêu trong lĩnh vực xã hội có nội dung về mục tiêu Ngành giáo dục xây dựng 3 trường chuẩn quốc gia, trong đó có trường trung học cơ sở xã Xuân Dương. Xã Xuân Dương đã có truyền thống hiếu học lâu đời, con em Xuân Dương đã có học vị cao trong xã hội. Đảng ủy , HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể xã hội, nhân dân xã nhà có trách nhiệm lớn trong việc xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo việc động viên con cháu đi học để có kiến thức làm người, làm việc hiểu biết pháp luật và có việc làm ổn định lâu dài, xóa đói giảm nghèo.

Ngay từ tháng 6 năm 2013 Đảng ủy đã chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực của xã và tranh thủ nguồn của cấp trên để tập trung xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện cần và đủ để đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia. Đối với xã Xuân Dương là xã kinh tế chưa thật là xã giầu có song vì tương lai và lợi ích trồng người xã huy động một nguồn lực với giá trị 4.151.000.000 đồng với

Khu nhà hiệu bộ, cải tạo nâng cấp 5 phòng chức năng đủ diện tích tiêu chuẩn phòng bộ môn. Giá trị 2.800.000.000 đồng.

Thay mới 100 bộ mặt ghế gỗ ch bàn học sinh giá trị 30 triệu đồng.

Mua sắm trang thiết bị đồ dùng, thiết bị dạy cho các bộ môn giá trị 400 triệu đồng.

Qui hoạch bồn hoa cây cảnh, đổ bê tông sân trường, cây bóng mát, tường rào, lưới điện, nước , giá trị 216 triệu đồng.

Nhà để xe của học sinh, giáo viên gia trị 80 triệu đồng

Xây lò đốt xử lý rác thải, làm cột cờ, đổ bê tông làm cổng phụ, thưng phòng chức năng, phòng truyền thống , cải tạo hai khu học sinh với giá trị 100 triệu đồng.

Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ các đoàn thể , cán bộ UBND tập trung lao động giúp nhà trường hàng 100 ngày công , các thầy giáo cô giáo tập trung ngày đêm hoàn thành hồ sơ, bài trí các phòng chức năng, thư viên, phòng truyền thống, phòng học, phòng y tế, phòng họp và các phòng bộ môn khác với tinh thần cống hiến vì sự nghiệp giáo dục, vì tương lai con em chúng ta.

Hôm nay đoàn kiểm tra đánh giá cao sự nổ lực phấn đấu của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ

Các bộ giáo viên và nhân dân xã nhà đạt được thành tích nhiều năm trong đó là chất lượng giáo dục trong 3 năm gần đây đạt liên tục đạt kết quả cao. Năm 2012 có 74/77 em trúng tuyển cấp 3 đạt 96,1% , năm 2013 có 48/49 em trúng tuyển 98%m, Năm 2014 có 63/63 em đạt 100%.

Sau khi nghe báo các tổ kiểm tra các tiêu chuẩn về đánh giá thực tế nêu mặt mạnh và cần điều chỉnh bổ sung cho đúng với qui định trên cơ sở đó đồng chí phó trưởng đoàn Mai Công Mãn nêu năm tiêu chuẩn theo qui định đều đạt đó là :

1-Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường ( Đạt)

2-Tiêu chuẩn 2 : Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ( Đạt)

3-Tiêu chuẩn 3 : Chất lượng giáo dục ( Đạt )

4-Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất thiết bị ( Đạt )

5-Tiêu chuẩn 5: Công tác xã hội hóa giáo dục ( Đạt)

Như vậy đoàn kiểm tra đã chấp thuận công nhận trường trung học cơ sở xã Xuân Dương đã đạt chuẩn quốc gia trong năm 2014 .Hội đồng thậm định lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh sớm có quyết định công nhân. Ý kiến tiếp thu của đồng chí bí thư Đảng ủy về những nội dung cần thực hiện tiếp theo, đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy hơn nữa tính sáng tạo phát huy nội lực, để nâng cao chất lượng dạy và học của học sinh, đối với giáo viên tiếp tục đổi mới phương thức giảng dạy, phát huy tính chủ động của từng cá nhân, phát huy đoàn kết nội bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015 và những năm tiếp theo xứng đáng với trường chuẩn quốc gia. Thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương cảm ơn các đồng chí trong đoàn đồng thời đề xuất kiến nghị các ngành các cấp quan tâm hơn nữa về kinh phí để ngành giáo dục phát triển đi lên đáp ứng tình hình mới.

Viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí thư Đảng ủy

DSC09460.jpg

Đoàn kiểm tra chụp ảnh chung với các bộ giáo viên nhà trường