XÃ XUÂN DƯƠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1/2022

Ngày 13/05/2022 22:00:00

XÃ xUÂN DƯƠNG: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1/2022

Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, đồng thời tổ chức tiêm đúng quy định nên đến nay công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 trên địa bàn xã đã đạt được kết quả khá tốt. Đây chính là điều kiện để xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất và phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

Xác định việc phòng bệnh cho đàn vật nuôi là hết sức cần thiết, trong đó tiêm phòng là biện pháp quan trọng hàng đầu, vì vậy trong thời gian qua công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 1 đã được các thôn trên địa bàn xã chỉ đạo triển khai quyết liệt. Trong đó, đối với đàn trâu, bò và đàn lợn sẽ tiêm vắc xin lở mồm long móng và vắc xin tụ huyết trùng, vắc xin dịch tả lợn, tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó mới nuôi, mới lớn ở tất cả các tháng còn lại trong năm. Ngay trong những ngày đầu triển khai, các thôn và bà con nhân dân đều chấp hành lịch tiêm và tích cực đưa trâu, bò đến các điểm tiêm đầy đủ.

Để công tác tiêm phòng đợt 1 đạt kết quả cao, xã Xuân Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đến các hộ chăn nuôi để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc công tác tiêm phòng đối với đàn vật nuôi, từ đó tự giác, chủ động thực hiện; chỉ đạo các thôn tập trung rà soát, thống kê tổng đàn gia súc trong diện phải tiêm và thông báo lịch tiêm phòng cụ thể đến từng thôn, tổ dân phố. Sau hơn 1 tuần triển khai tiêm phòng, đến nay đã có 6/6 thôn triển khai việc tiêm phòng đúng lịch. Trong đó tỷ lệ tiêm phòng cho đàn trâu, bò đạt trên 43%, đàn chó đạt trên 71%.

Nhìn chung, công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 đã được các thôn triển khai thực hiện khá nhanh gọn. Đây là cơ sở bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi của xã phát triển theo hướng ổn định, bền vững.

Hiện nay công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đã đạt kết quả khá tích cực. Tuy nhiên để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, thì hơn hết các hộ chăn nuôi cần chủ động các biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát và xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu quả.

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan

XÃ XUÂN DƯƠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1/2022

Đăng lúc: 13/05/2022 22:00:00 (GMT+7)

XÃ xUÂN DƯƠNG: TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM ĐỢT 1/2022

Nhờ triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp tuyên truyền, đồng thời tổ chức tiêm đúng quy định nên đến nay công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 trên địa bàn xã đã đạt được kết quả khá tốt. Đây chính là điều kiện để xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất và phát triển bền vững ngành chăn nuôi.

Xác định việc phòng bệnh cho đàn vật nuôi là hết sức cần thiết, trong đó tiêm phòng là biện pháp quan trọng hàng đầu, vì vậy trong thời gian qua công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc đợt 1 đã được các thôn trên địa bàn xã chỉ đạo triển khai quyết liệt. Trong đó, đối với đàn trâu, bò và đàn lợn sẽ tiêm vắc xin lở mồm long móng và vắc xin tụ huyết trùng, vắc xin dịch tả lợn, tiêm bổ sung vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó mới nuôi, mới lớn ở tất cả các tháng còn lại trong năm. Ngay trong những ngày đầu triển khai, các thôn và bà con nhân dân đều chấp hành lịch tiêm và tích cực đưa trâu, bò đến các điểm tiêm đầy đủ.

Để công tác tiêm phòng đợt 1 đạt kết quả cao, xã Xuân Dương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến đến các hộ chăn nuôi để mọi người nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng của việc công tác tiêm phòng đối với đàn vật nuôi, từ đó tự giác, chủ động thực hiện; chỉ đạo các thôn tập trung rà soát, thống kê tổng đàn gia súc trong diện phải tiêm và thông báo lịch tiêm phòng cụ thể đến từng thôn, tổ dân phố. Sau hơn 1 tuần triển khai tiêm phòng, đến nay đã có 6/6 thôn triển khai việc tiêm phòng đúng lịch. Trong đó tỷ lệ tiêm phòng cho đàn trâu, bò đạt trên 43%, đàn chó đạt trên 71%.

Nhìn chung, công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022 đã được các thôn triển khai thực hiện khá nhanh gọn. Đây là cơ sở bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi của xã phát triển theo hướng ổn định, bền vững.

Hiện nay công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã đã đạt kết quả khá tích cực. Tuy nhiên để làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, thì hơn hết các hộ chăn nuôi cần chủ động các biện pháp để phòng ngừa, kiểm soát và xử lý dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm kịp thời, hiệu quả.

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan