xã Xuân Dương tổ chức đi kiểm tra Vệ sinh ATTP nhân dịp "Tháng hành động vì ATTP" năm 2022

Ngày 14/05/2022 08:00:00

ĐOÀN KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NHÂN DỊP "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM" NĂM 2022

Ngày 13 tháng 5 năm 2022,Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm xã Xuân Dương tổ chức kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Thành phần tham gia có Trạm y tế xã, các tổ chức đoàn thể, Công an xã, Tư pháp,Trưởng thôn và Trưởng Ban CTMT.Đoàn đã kiểm tra 02 trang trại chăn nuôi gà; 01 cơ sở sản xuất bánh mì, 03 quán cà phê, 04 cơ sở kinh doanh ăn uống và các cửa hàng bán tạp hóa.

Qua kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn, uống, đoàn đã yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống ký cam kết về việc sản xuất, buôn bán hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đi khám sức khỏe định kỳ.

Một số hình ảnh:

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan

xã Xuân Dương tổ chức đi kiểm tra Vệ sinh ATTP nhân dịp "Tháng hành động vì ATTP" năm 2022

Đăng lúc: 14/05/2022 08:00:00 (GMT+7)

ĐOÀN KIỂM TRA VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM NHÂN DỊP "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM" NĂM 2022

Ngày 13 tháng 5 năm 2022,Đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm xã Xuân Dương tổ chức kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn xã. Thành phần tham gia có Trạm y tế xã, các tổ chức đoàn thể, Công an xã, Tư pháp,Trưởng thôn và Trưởng Ban CTMT.Đoàn đã kiểm tra 02 trang trại chăn nuôi gà; 01 cơ sở sản xuất bánh mì, 03 quán cà phê, 04 cơ sở kinh doanh ăn uống và các cửa hàng bán tạp hóa.

Qua kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn, uống, đoàn đã yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống ký cam kết về việc sản xuất, buôn bán hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đi khám sức khỏe định kỳ.

Một số hình ảnh:

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan