xã Xuân Dương tổ chức công tác thăm đồng đánh giá năng suất vụ chiêm xuân năm 2022

Ngày 11/05/2022 08:00:00

Công tác thăm đồng đánh giá năng suất vụ Chiêm Xuân năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của UBND xã Xuân Dương. Sáng ngày 10/5/2022 Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ , các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn, trưởng các thôn tổ chức thăm đồng nhằm đánh giá năng suất sản lượng lúa chiêm xuân năm 2022.

Vụ Chiêm Xuân năm nay, xã Xân Dương có tổng diện tích gieo cấy là 110,8ha, chủ yếu tập trung vào các giống lúa chủ lực là VNR20; Thái xuyên 111.

Vụ Chiêm Xuân năm 2022 dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy - UBND, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự nổ lực vượt qua khó khăn của nhân dân trong xã đã tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, thực hiện nghiêm kế hoạch đã đề ra lề khung thời vụ, khâu chọn giống phù hợp với đồng đất của địa phương, giống đạt tiêu chuẩn.

Đến nay toàn bộ diện tích lúa Chiêm Xuân của xã đã chuẩn bị cho thu hoạch. Để đánh giá năng suất lúa, xã Xuân Dương đã tổ chức đoàn đi thực tế khảo sát tại các xứ đồng Vành mấc, Soi, Cầu Dĩnh, Phốc cột và đồng suội và bước đầu cho đánh giá năng suất trung bình lúa Chiêm xuân ước đạt 58 tạ/ha.

Dự kiến thời gian thu hoạch lúa Chiêm Xuân bắt đầu từ ngày 18/5/2022 đến ngày 22/5/2022

Để đảm bảo mục tiêu năng suất, sản lượng và tránh các thiệt hại khi mùa mưa bão đến gần, UBND xã chỉ đạo các thôn tổ chức cho nhân dân lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan

xã Xuân Dương tổ chức công tác thăm đồng đánh giá năng suất vụ chiêm xuân năm 2022

Đăng lúc: 11/05/2022 08:00:00 (GMT+7)

Công tác thăm đồng đánh giá năng suất vụ Chiêm Xuân năm 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của UBND xã Xuân Dương. Sáng ngày 10/5/2022 Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ , các đoàn thể, cán bộ công chức chuyên môn, trưởng các thôn tổ chức thăm đồng nhằm đánh giá năng suất sản lượng lúa chiêm xuân năm 2022.

Vụ Chiêm Xuân năm nay, xã Xân Dương có tổng diện tích gieo cấy là 110,8ha, chủ yếu tập trung vào các giống lúa chủ lực là VNR20; Thái xuyên 111.

Vụ Chiêm Xuân năm 2022 dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy - UBND, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự nổ lực vượt qua khó khăn của nhân dân trong xã đã tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, thực hiện nghiêm kế hoạch đã đề ra lề khung thời vụ, khâu chọn giống phù hợp với đồng đất của địa phương, giống đạt tiêu chuẩn.

Đến nay toàn bộ diện tích lúa Chiêm Xuân của xã đã chuẩn bị cho thu hoạch. Để đánh giá năng suất lúa, xã Xuân Dương đã tổ chức đoàn đi thực tế khảo sát tại các xứ đồng Vành mấc, Soi, Cầu Dĩnh, Phốc cột và đồng suội và bước đầu cho đánh giá năng suất trung bình lúa Chiêm xuân ước đạt 58 tạ/ha.

Dự kiến thời gian thu hoạch lúa Chiêm Xuân bắt đầu từ ngày 18/5/2022 đến ngày 22/5/2022

Để đảm bảo mục tiêu năng suất, sản lượng và tránh các thiệt hại khi mùa mưa bão đến gần, UBND xã chỉ đạo các thôn tổ chức cho nhân dân lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”.

Ảnh và tin bài: Nguyễn Toan