Truy cập

Hôm nay:
76
Hôm qua:
78
Tuần này:
154
Tháng này:
728
Tất cả:
283333

Trung tâm HTCĐ tổ chức khai giảng năm học và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

Ngày 02/11/2021 15:21:00

Nhằm thúc đẩy hoạt động của trung tâm HTCĐ xã, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021,chiều ngày 27/10/2021. Tại hội trường UBND xã, Trung tâm HTCĐ xã Xuân Dương tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học đối với TTHTCĐ xã.

Tham dự lễ khai giảng có đ/c Vũ Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, Đ/c Lê Đức Nghĩa - Phó bí thư Đảng ủy; Đ/c Cầm Bá Học - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã, các đ/c trong Ban Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng,các đ/c trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức cơ quan xã, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng hội khuyến học thôn và các học viên là quần chúng nhân dân trong xã.

Thay mặt ban quản lý trung tâm, đ/c Cầm Bá Học - Chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã khai mạc và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm học 2021 - 2022.

(Đ/c Cầm Bá Học - Khai mạc

và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm học 2021 - 2022)

(Đ/c Cầm Bá Học - đánh trống khai giảng năm học)

Thay mặt Ban giám đốc, đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó giám đốc trung tâm HTCĐ đọc báo cáo đánh giá hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm học 2020 - 2021,Kế hoạch hoạt động của trung tâm năm học 2021-2022, Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc".

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đ/c Vũ Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nêu lên yêu cầu của việc xây dựng XHHT,vai trò, vị trí của TTHTCĐ trong việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức cần cho sản xuất và cuộc sống của nhân dân, đồng chí cũng yêu cầu chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc tạo điều kiện và phối hợp với hoạt động của TTHTCĐ xã. Về nhiệm vụ của TTHTCĐ năm học 2021-2022, Đ/c nhấn mạnh những nội dung:

- Tuyên truyền sâu rộng về xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập trong mọi tầng lớp nhân dân thông qua TTHTCĐ.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên thực hiện tốt các chuyên đề, phối hợp liên kết mở các lớp phổ biến kiến thức, nắm chắc phương châm cần gì học nấy, tạo nhiều cơ hội cho người dân tiếp cận tri thức.

- Phối hợp xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng đơn vị học tập, mô hình TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hoá, câu lạc bộ tổ chức hoạt động học tập với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT, mô hình đọc sách, phát triển tủ sách, thư viện..

- Xây dựng cơ chế tạo mối liên kết bền vững giữa các ngành, giới, tổ chức ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ.

- Huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của trung tâm theo kế hoạch.

Đồng chí cũng đề nghị trung tâm phát huy vai trò tự chủ, vai trò tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng XHHT, nâng cao văn hoá cho nhân dân.

Sau buổi lễ, TTHTCĐ đã tổ chức giảng dạy cho cán bộ và quần chúng nhân dân học 01 chuyên đề "An ninh mạng trong thời kỳ mới".

(Ảnh và tin bài: Nguyễn Thị Toan)

Trung tâm HTCĐ tổ chức khai giảng năm học và phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021

Đăng lúc: 02/11/2021 15:21:00 (GMT+7)

Nhằm thúc đẩy hoạt động của trung tâm HTCĐ xã, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021,chiều ngày 27/10/2021. Tại hội trường UBND xã, Trung tâm HTCĐ xã Xuân Dương tổ chức Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022, phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học đối với TTHTCĐ xã.

Tham dự lễ khai giảng có đ/c Vũ Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, Đ/c Lê Đức Nghĩa - Phó bí thư Đảng ủy; Đ/c Cầm Bá Học - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã, các đ/c trong Ban Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng,các đ/c trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ công chức cơ quan xã, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng hội khuyến học thôn và các học viên là quần chúng nhân dân trong xã.

Thay mặt ban quản lý trung tâm, đ/c Cầm Bá Học - Chủ tịch UBND - Giám đốc TTHTCĐ xã khai mạc và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm học 2021 - 2022.

(Đ/c Cầm Bá Học - Khai mạc

và phát động tuần lễ học tập suốt đời năm học 2021 - 2022)

(Đ/c Cầm Bá Học - đánh trống khai giảng năm học)

Thay mặt Ban giám đốc, đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó giám đốc trung tâm HTCĐ đọc báo cáo đánh giá hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm học 2020 - 2021,Kế hoạch hoạt động của trung tâm năm học 2021-2022, Phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: "Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc".

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ đ/c Vũ Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nêu lên yêu cầu của việc xây dựng XHHT,vai trò, vị trí của TTHTCĐ trong việc tạo cơ hội tiếp cận tri thức cần cho sản xuất và cuộc sống của nhân dân, đồng chí cũng yêu cầu chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc tạo điều kiện và phối hợp với hoạt động của TTHTCĐ xã. Về nhiệm vụ của TTHTCĐ năm học 2021-2022, Đ/c nhấn mạnh những nội dung:

- Tuyên truyền sâu rộng về xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng, đơn vị học tập trong mọi tầng lớp nhân dân thông qua TTHTCĐ.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên thực hiện tốt các chuyên đề, phối hợp liên kết mở các lớp phổ biến kiến thức, nắm chắc phương châm cần gì học nấy, tạo nhiều cơ hội cho người dân tiếp cận tri thức.

- Phối hợp xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng đơn vị học tập, mô hình TTHTCĐ kết hợp với nhà văn hoá, câu lạc bộ tổ chức hoạt động học tập với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, TDTT, mô hình đọc sách, phát triển tủ sách, thư viện..

- Xây dựng cơ chế tạo mối liên kết bền vững giữa các ngành, giới, tổ chức ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của TTHTCĐ.

- Huy động các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ của trung tâm theo kế hoạch.

Đồng chí cũng đề nghị trung tâm phát huy vai trò tự chủ, vai trò tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng XHHT, nâng cao văn hoá cho nhân dân.

Sau buổi lễ, TTHTCĐ đã tổ chức giảng dạy cho cán bộ và quần chúng nhân dân học 01 chuyên đề "An ninh mạng trong thời kỳ mới".

(Ảnh và tin bài: Nguyễn Thị Toan)