Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ngày 05/06/2024 08:00:00

Chiều ngày 04 tháng 6 năm 2024. Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, (Bà): Cao Văn Cường - Giám đốc sở Nông nghiệp, ông:Cầm Bá Lâm -Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - CTHĐND huyện; bà Lương Thị Lưu - BTĐU xã Bát Mọt đã có buổi tiếp xúc với cử tri của 03 xã, thị trấn thuộc cụm Trung tâm, tại xã Xuân Dương.

Hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe, tổng hợp ý kiến của các cử tri trước kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khoá XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin nhanh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh; kết quả Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh; kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của của tri gửi đến Kỳ họp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QPAN tỉnh Thanh Hóa 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024.

Tại hội nghị cử tri bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả trên các lĩnh vực địa phương đạt được, bên cạnh cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn; chế độ cho người cao tuổi; đề nghị hỗ trợ làm đường giao thông; hỗ trợ kinh phí để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; các vướng mắc về công tác quản lý đất đai như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Cao Văn Cường - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh thanh Hóa đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của UBND huyện, kiến nghị của cử tri cụm Trung tâm thuộc thẩm quyền,tai hội nghị thay mặt cho lãnh đạo UBND huyện ông Nguyễn Ngọc Biên - Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền UBND huyện. các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đề xuất trưa trả lời tại hội nghị, các ông bà đại biểu HĐND tỉnh sẽ tông hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trước kỳ họp lần thứ 21.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Tin và ảnh: Công chức VH - XH

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đăng lúc: 05/06/2024 08:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 04 tháng 6 năm 2024. Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, (Bà): Cao Văn Cường - Giám đốc sở Nông nghiệp, ông:Cầm Bá Lâm -Phó bí thư Thường trực Huyện ủy - CTHĐND huyện; bà Lương Thị Lưu - BTĐU xã Bát Mọt đã có buổi tiếp xúc với cử tri của 03 xã, thị trấn thuộc cụm Trung tâm, tại xã Xuân Dương.

Hoạt động tiếp xúc cử tri nhằm lắng nghe, tổng hợp ý kiến của các cử tri trước kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khoá XVIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được thông tin nhanh về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh; kết quả Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh; kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của của tri gửi đến Kỳ họp; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, QPAN tỉnh Thanh Hóa 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024.

Tại hội nghị cử tri bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả trên các lĩnh vực địa phương đạt được, bên cạnh cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn; chế độ cho người cao tuổi; đề nghị hỗ trợ làm đường giao thông; hỗ trợ kinh phí để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; các vướng mắc về công tác quản lý đất đai như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn.

Tại hội nghị, thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Cao Văn Cường - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh thanh Hóa đã tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của UBND huyện, kiến nghị của cử tri cụm Trung tâm thuộc thẩm quyền,tai hội nghị thay mặt cho lãnh đạo UBND huyện ông Nguyễn Ngọc Biên - Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện đã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền UBND huyện. các ý kiến, kiến nghị mà cử tri đề xuất trưa trả lời tại hội nghị, các ông bà đại biểu HĐND tỉnh sẽ tông hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trước kỳ họp lần thứ 21.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Tin và ảnh: Công chức VH - XH