Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
78
Tuần này:
183
Tháng này:
757
Tất cả:
283362

CÔNG TÁC THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2019-2020

Ngày 20/05/2020 00:00:00

Thực hiện kế hoạch công tác của UBND xã Xuân Dương về việc tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng cây trồng vụ chiêm xuân năm 2019-2020,

Ngày 12/5/2020 UBND xã, Ban nông nghiệp xã phối hợp hội ND xã, công ty giống cây trồng TW tiến hành kiểm tra đánh giá năng xuất sản lượng các loại cây trồng vụ chiêm xuân 2019-2020.

Tham gia có ông Đỗ văn Đông P. chủ tịch UBND xã, các ông bà trong ban Nông nghiệp xã, Chủ tịch hội ND, công chức VH – XH, các ông bà trưởng thôn, khuyến nông viên các thôn

064705a7b07f4a21136e.jpg

Vụ chiêm xuân năm 2019-2020 xã Xuân Dương gieo trồng tổng diện tích 381ha

Trong đó: Cây lúa110 ha, cây ngô 89, 6 ha, cây lạc 35 ha, Diện tích còn lại là các loại cây trồng khác.

Vụ chiêm xuân 2019-2020 được sự chỉ đạo của UBND xã đặc biệt là sự quan tâm sát sao của Ban Nông nghiệp xã bà con nông dân đã áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nâng cao năng xuất sản lượng cây trồng, đặc biệt là mô hình lúa VNR20 tại thôn Tân Lập

Qua kiểm tra cây lúa chiêm xuân tại các xứ đồng nhìn chung cây lúa sinh trưởng phát triển tốt ít sâu bệnh cho năng xuất cao.

Trong đó Giống lúa VNR20 lần đầu tiên đưa vào thí điểm tại khu đồng suội Xuân Dương đã cho năng xuất cao, ước tính 70 tạ/ha, trung bình 3,5 tạ/sào. Đặc điểm cây lúa VNR20 hạt chắc, xếp sít, lá lúa đứng ít bị sâu bệnh, thân lúa cao trung bình ít bị ảnh hưởng gió, mưa, gạo thơm ngon, giá thành giống lúa thấp, so với các loại cây lúa khác thì cây lúa VNR 20 hạt chắc hơn nhưng bông ngắn hơn, công chăm sóc cây lúa VNR20 ít hơn. Để nhân rộng mô hình cây lúa VNR 20 trong vụ Thu mùa cần cấy thí điểm thêm để theo dõi quá trình thích ứng của cây lúa VNR20 trên đồng đất Xuân Dương trước khi nhân rộng mô hình.

c759e9e15c39a667ff28.jpg

Kết quả thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng như sau:

Đối với cây lúa DT 110,8 ha, năng xuất 57,5 tạ/ha, sản lượng 637,2 tấn

Đối với cây ngô DT 89,6 ha, năng xuất 59,1 tạ/ha, sản lượng 530 tấn

Đối với cây lúa DT 35 ha, năng xuất 16 tạ/ha, sản lượng 56 tấn

Trên cơ sở kết quả thăm đồng của UBND xã tổng hợp phân tích đánh giá làm cơ sở xây dựng phương án sản xuất cho vụ sau. Đánh giá chung cho thấy đến thời điểm hiện tại thì năng xuất vụ Chiêm xuân đạt kết quả cao.

5fc0a89e95116f4f3600.jpg

Phương châm chỉ đạo của UBND xã là tiếp tục tuyên truyền vận vận động nhân dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng tranh thủ thời tiết nắng để thu hoạch các loại cây màu đặc biệt là cây lúa. Tính đến thời điểm hiện tại các xứ đồng trên địa bàn xã nhân dân đang tiến hành thu hoạch cây lúa đạt 80% . Bên cạnh đó chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho gieo cấy cây lúa vụ thu mùa năm 2020 theo đúng kế hoạch.

Công chức văn hóa

Lê Thị Hương

CÔNG TÁC THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG XUẤT VỤ CHIÊM XUÂN 2019-2020

Đăng lúc: 20/05/2020 00:00:00 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch công tác của UBND xã Xuân Dương về việc tổ chức thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng cây trồng vụ chiêm xuân năm 2019-2020,

Ngày 12/5/2020 UBND xã, Ban nông nghiệp xã phối hợp hội ND xã, công ty giống cây trồng TW tiến hành kiểm tra đánh giá năng xuất sản lượng các loại cây trồng vụ chiêm xuân 2019-2020.

Tham gia có ông Đỗ văn Đông P. chủ tịch UBND xã, các ông bà trong ban Nông nghiệp xã, Chủ tịch hội ND, công chức VH – XH, các ông bà trưởng thôn, khuyến nông viên các thôn

064705a7b07f4a21136e.jpg

Vụ chiêm xuân năm 2019-2020 xã Xuân Dương gieo trồng tổng diện tích 381ha

Trong đó: Cây lúa110 ha, cây ngô 89, 6 ha, cây lạc 35 ha, Diện tích còn lại là các loại cây trồng khác.

Vụ chiêm xuân 2019-2020 được sự chỉ đạo của UBND xã đặc biệt là sự quan tâm sát sao của Ban Nông nghiệp xã bà con nông dân đã áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất nâng cao năng xuất sản lượng cây trồng, đặc biệt là mô hình lúa VNR20 tại thôn Tân Lập

Qua kiểm tra cây lúa chiêm xuân tại các xứ đồng nhìn chung cây lúa sinh trưởng phát triển tốt ít sâu bệnh cho năng xuất cao.

Trong đó Giống lúa VNR20 lần đầu tiên đưa vào thí điểm tại khu đồng suội Xuân Dương đã cho năng xuất cao, ước tính 70 tạ/ha, trung bình 3,5 tạ/sào. Đặc điểm cây lúa VNR20 hạt chắc, xếp sít, lá lúa đứng ít bị sâu bệnh, thân lúa cao trung bình ít bị ảnh hưởng gió, mưa, gạo thơm ngon, giá thành giống lúa thấp, so với các loại cây lúa khác thì cây lúa VNR 20 hạt chắc hơn nhưng bông ngắn hơn, công chăm sóc cây lúa VNR20 ít hơn. Để nhân rộng mô hình cây lúa VNR 20 trong vụ Thu mùa cần cấy thí điểm thêm để theo dõi quá trình thích ứng của cây lúa VNR20 trên đồng đất Xuân Dương trước khi nhân rộng mô hình.

c759e9e15c39a667ff28.jpg

Kết quả thăm đồng đánh giá năng xuất sản lượng như sau:

Đối với cây lúa DT 110,8 ha, năng xuất 57,5 tạ/ha, sản lượng 637,2 tấn

Đối với cây ngô DT 89,6 ha, năng xuất 59,1 tạ/ha, sản lượng 530 tấn

Đối với cây lúa DT 35 ha, năng xuất 16 tạ/ha, sản lượng 56 tấn

Trên cơ sở kết quả thăm đồng của UBND xã tổng hợp phân tích đánh giá làm cơ sở xây dựng phương án sản xuất cho vụ sau. Đánh giá chung cho thấy đến thời điểm hiện tại thì năng xuất vụ Chiêm xuân đạt kết quả cao.

5fc0a89e95116f4f3600.jpg

Phương châm chỉ đạo của UBND xã là tiếp tục tuyên truyền vận vận động nhân dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng tranh thủ thời tiết nắng để thu hoạch các loại cây màu đặc biệt là cây lúa. Tính đến thời điểm hiện tại các xứ đồng trên địa bàn xã nhân dân đang tiến hành thu hoạch cây lúa đạt 80% . Bên cạnh đó chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho gieo cấy cây lúa vụ thu mùa năm 2020 theo đúng kế hoạch.

Công chức văn hóa

Lê Thị Hương