Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Ngày 23/06/2020 00:00:00

Sáng ngày 19/6/2020, UBND xã Xuân Dương tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Sáng ngày 19/6/2020, UBND xã Xuân Dương tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong ban TV đảng ủy, TTHĐND, cán bộ công chức, Bán chuyên trách cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội, các thôn, đơn vị, cùng 20 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Đông – phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2015- 2020.

DC đong thông qua BC DHTT.jpg

Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như phong trào: “năng xuất, chất lượng, hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “khuyến học, khuến tài”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “gia đình sản xuất kinh doanh giỏi”, “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh”… đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông ngiệp, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm 17,78% cơ cấu kinh tế; Bình quân lương thực đầu người 471kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng/ người/ năm. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 3,93%, hộ cần nghèo 11,7%

Từ các phong trào đó, kết quả trong 5 năm qua, UBND xã được tặng cờ thi đua của chủ tịch UBND tỉnh, 13 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh… Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua của Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND xã

anh hoi nghị DTTT.jpg

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Ngọc Nam bí thư đảng ủy xã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Dương đã đạt được trong 5 năm qua , bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý để làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải mang tính trung thực khách quan, tránh khen nhầm người gây hiệu ứng phụ, khen thưởng phải gắn với thực tiễn và yêu cầu của từng đơn vị, từng thôn trong từng giai đoạn, quan tâm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, có thành tích đột xuất.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị tổ chức thực hiện tốt, chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT –XH –QP –AN của địa phương.

A nam PB ĐHTT.jpg

Đồng chí Vũ Ngọc Nam – Bí thư đảng ủy

phát biểu tại hội nghị

Nhân dịp này UBND xã đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

giấy khen điển hình TT.jpg

Trao giấy khen cho tập thể cá nhân

điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Cũng tại hội nghị này đồng chí Lê Văn Thắng – Chủ Tịch MTTQ xã đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

CHú thắng.jpgĐồng chí Lê Văn Thắng Chủ tịch MTTQ

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Công chức văn hóa

Lê Thị Hương

Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Đăng lúc: 23/06/2020 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 19/6/2020, UBND xã Xuân Dương tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Sáng ngày 19/6/2020, UBND xã Xuân Dương tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong ban TV đảng ủy, TTHĐND, cán bộ công chức, Bán chuyên trách cơ quan, các tổ chức chính trị xã hội, các thôn, đơn vị, cùng 20 đại biểu là các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Đông – phó chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm giai đoạn 2015- 2020.

DC đong thông qua BC DHTT.jpg

Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như phong trào: “năng xuất, chất lượng, hiệu quả”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “khuyến học, khuến tài”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “gia đình sản xuất kinh doanh giỏi”, “Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh”… đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, các phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị sản xuất nông ngiệp, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm 17,78% cơ cấu kinh tế; Bình quân lương thực đầu người 471kg/người/năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36 triệu đồng/ người/ năm. Các phong trào về văn hóa xã hội, y tế giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.Tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn 3,93%, hộ cần nghèo 11,7%

Từ các phong trào đó, kết quả trong 5 năm qua, UBND xã được tặng cờ thi đua của chủ tịch UBND tỉnh, 13 tập thể được nhận bằng khen của UBND tỉnh… Nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhận các danh hiệu thi đua của Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND xã

anh hoi nghị DTTT.jpg

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Ngọc Nam bí thư đảng ủy xã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Dương đã đạt được trong 5 năm qua , bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý để làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng.

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải mang tính trung thực khách quan, tránh khen nhầm người gây hiệu ứng phụ, khen thưởng phải gắn với thực tiễn và yêu cầu của từng đơn vị, từng thôn trong từng giai đoạn, quan tâm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, có thành tích đột xuất.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị tổ chức thực hiện tốt, chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, tạo động lực phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển KT –XH –QP –AN của địa phương.

A nam PB ĐHTT.jpg

Đồng chí Vũ Ngọc Nam – Bí thư đảng ủy

phát biểu tại hội nghị

Nhân dịp này UBND xã đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

giấy khen điển hình TT.jpg

Trao giấy khen cho tập thể cá nhân

điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Cũng tại hội nghị này đồng chí Lê Văn Thắng – Chủ Tịch MTTQ xã đã phát động hưởng ứng phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

CHú thắng.jpgĐồng chí Lê Văn Thắng Chủ tịch MTTQ

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Công chức văn hóa

Lê Thị Hương