Cán bộ, công chức, viên chức xã Xuân Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Ngày 12/06/2020 10:43:26

Thực hiện Kế hoach số 19/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND xã Xuân Dương về việc phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Thực hiện Kế hoach số 19/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND xã Xuân Dương về việc phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”

Sáng ngày 5/6 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Xuân Dương. Ban chấp hành của các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ, hội Nông dân, đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường hai tuyến đường liên xã. Tuyến 1 từ ông Phùng đi thôn Xuân Thịnh, tuyến 2 từ ông Phùng đi thôn Tân Lập với tổng chiều dài 1500 m số lượng người tham gia là 86 người.

Đoàn đã thực hiện việc dọn rác, phát quang cây cối che khuất lấn chiếm tầm nhìn, quét dọn thu gom rác thải.

Sau chiến dịch ra quân của cán bộ, công chức viên chức, người lao động .Trung tuần tháng 6 các thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trương theo Kế hoạch của UBND xã.

Môi trường là không gian sống của con người, vì vậy bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của riêng ai và nhiệm vụ này phải được thực hiện thường xuyên liên tục mọi lúc moi nơi.

Mỗi người dân hãy có ý thức chấp hành tốt không xả rác bừa bải, bỏ rác đúng nơi quy định... nhiều người có ý thức đẹp sẽ thành một nét văn hóa đẹp. Chung tay, cùng nhau chúng ta tạo nên một môi trường Xanh – Sạch - Đẹp./

Công chức văn hóa

Lê Thị Hương

Cán bộ, công chức, viên chức xã Xuân Dương hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Đăng lúc: 12/06/2020 10:43:26 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoach số 19/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND xã Xuân Dương về việc phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Thực hiện Kế hoach số 19/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND xã Xuân Dương về việc phát động chiến dịch tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn xã hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới”

Sáng ngày 5/6 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xã Xuân Dương. Ban chấp hành của các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, hội Phụ nữ, hội Nông dân, đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường hai tuyến đường liên xã. Tuyến 1 từ ông Phùng đi thôn Xuân Thịnh, tuyến 2 từ ông Phùng đi thôn Tân Lập với tổng chiều dài 1500 m số lượng người tham gia là 86 người.

Đoàn đã thực hiện việc dọn rác, phát quang cây cối che khuất lấn chiếm tầm nhìn, quét dọn thu gom rác thải.

Sau chiến dịch ra quân của cán bộ, công chức viên chức, người lao động .Trung tuần tháng 6 các thôn, các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trương theo Kế hoạch của UBND xã.

Môi trường là không gian sống của con người, vì vậy bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của riêng ai và nhiệm vụ này phải được thực hiện thường xuyên liên tục mọi lúc moi nơi.

Mỗi người dân hãy có ý thức chấp hành tốt không xả rác bừa bải, bỏ rác đúng nơi quy định... nhiều người có ý thức đẹp sẽ thành một nét văn hóa đẹp. Chung tay, cùng nhau chúng ta tạo nên một môi trường Xanh – Sạch - Đẹp./

Công chức văn hóa

Lê Thị Hương