Hàng chục ha ngô ở Xuân Dương cháy trắng lá do nắng nóng gặp mưa đột ngột gây sốc nhiệt

Ngày 09/05/2023 22:00:00

Hàng chục ha ngô ở Xuân Dương bị cháy trắng ở các xứ đồng do nắng nóng sau đó gặp mưa hạ nhiệt độ đột ngột gây sốc nhiệt, nguy cơ mất trắng vụ xuân hè.

Cây ngô cháy ở các xứ đồng thôn Vụ Bản, thôn Xuân Thịnh, 3 thôn Thống Nhất

Chuẩn bị vào mùa thu hoạch nhưng cánh đồng trồng ngô ở Vụ Bản và các tthôn cây ngô bị ảnh hưởng bởi nắng nóng đã cháy khô, một số trổ bắp song ít hạt, bắp khô.

Đứng nhìn ruộng ngô toàn màu trắng do bị cháy ở cánh đồng 3 thôn Thống Nhất, bà con cho biết: "Chỉ còn một tháng nữa sẽ cho thu hoạch, song do nắng nóng nhiệt độ tăng cao, mưa đột ngột làm cây chưa kịp thích nghi gây sốc nhiệt". Ở một số ruộng ngô khả năng cao là không cho thu hoạch, do hoa ngô và lá đều bị cháy, bắp không có sinh trưởng.

Ruộng ngô vụ Xuân hè ở thôn Xuân Thịnh

Tin bài: Công chức VHXH

Hàng chục ha ngô ở Xuân Dương cháy trắng lá do nắng nóng gặp mưa đột ngột gây sốc nhiệt

Đăng lúc: 09/05/2023 22:00:00 (GMT+7)

Hàng chục ha ngô ở Xuân Dương bị cháy trắng ở các xứ đồng do nắng nóng sau đó gặp mưa hạ nhiệt độ đột ngột gây sốc nhiệt, nguy cơ mất trắng vụ xuân hè.

Cây ngô cháy ở các xứ đồng thôn Vụ Bản, thôn Xuân Thịnh, 3 thôn Thống Nhất

Chuẩn bị vào mùa thu hoạch nhưng cánh đồng trồng ngô ở Vụ Bản và các tthôn cây ngô bị ảnh hưởng bởi nắng nóng đã cháy khô, một số trổ bắp song ít hạt, bắp khô.

Đứng nhìn ruộng ngô toàn màu trắng do bị cháy ở cánh đồng 3 thôn Thống Nhất, bà con cho biết: "Chỉ còn một tháng nữa sẽ cho thu hoạch, song do nắng nóng nhiệt độ tăng cao, mưa đột ngột làm cây chưa kịp thích nghi gây sốc nhiệt". Ở một số ruộng ngô khả năng cao là không cho thu hoạch, do hoa ngô và lá đều bị cháy, bắp không có sinh trưởng.

Ruộng ngô vụ Xuân hè ở thôn Xuân Thịnh

Tin bài: Công chức VHXH