KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG SỞ XÃ XUÂN DƯƠNG

Ngày 20/10/2014 10:45:51

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc xã tổ chức động thổ xây dựng công sở mới, với vốn đầu tư 6.895.688.000 đồng trong đó xây lắp 5.574.669.000 đồng thời gian thi công hoàn thành trong 10 tháng.

DSC09378.jpg
Ảnh thông qua kế hoạch khởi công công sở mới
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG SỞ XÃ XUÂN DƯƠNG.

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại khu công sở mới xã Xuân Dương Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND , Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể các ngành các cấp và cán bộ tổ chức công bố các quyết định đầu tư xây dựng theo quy định của luật xây dựng và làm lễ động thổ chính thức xây dựng công sở mới đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính mới đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.

Tại khu đất công sở mới tọa lạc tại chân đồi công với diện tích qui hoạch 23.000m2, tại đây được UBND huyện phê duyệt qui hoạch tổng thể các hạng mục công trình, như nhà hội trường, nhà công sở, sân vận động của xã, dự kiến qui hoạch xây dựng nhà thi đấu đa năng phục vụ cán bộ và nhân dân trong xã, phục vụ luyện tập cho 2 trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã. Tiếp tục qui hoạch Trạm y tế mới 2 tầng 12 phòng, dự kiến qui hoạch khu tưởng niệm các Anh hùng liệt xã nhà lên đỉnh đồi công nhằm lưu giữ lâu dài các danh bia, thực hiện trồng cây lưu niệm tại đồi công.

Để thực hiện đúng qui hoạch trên khu đất công sở mới đang đầu tư hai hạng mục công trình đó là nhà Hội nghị của xã với sức chứa 250 chổ ngồi.

Thực hiện quyết định đầu tư Số : 1045/ QĐ-UBND Của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa Phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2014, tỉnh Than Hóa. Tại quyết định giao vốn kế hoạch cho hạng mục Công sở xã Xuân Dương vốn 2,5 tỷ đồng. Trên cơ sở giao vốn UBND xã Xuân Dương thực hiện qui trình đầu tư theo luật định. UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình tại quyết định số : 1589/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 với tổng giá trị : 6.896.688.000 đồng.

Trong đó giá trị xây lắp : 5.574.669.000 đồng.

Công trình dân dụng cấp III với diện tích sàn 1050 m2 .

Công trình có qui mô 3 tầng.

Có số phòng 28 phòng đảm bảo làm việc cho 43 cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách.

Thời gian thi công công trình công sở theo hợp đồng đơn giá trong thời gian 10 tháng phải hoàn thành ban giao công trình đưa vào sử dụng phát huy vốn đầu tư phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Dương.

Sau lời khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND xã trưởng ban dự án công trình. Bộ phận kế toán đầu tư xây dựng cơ bản thông qua các quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt hạng mục công trình.

Ý kiến giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng ủy cho Ban quản lý dự án công trình về trách nhiệm của chủ đầu tư tạo điều kiện tốt nhất cho thi công công trình, hoàn thành lưu trữ để đảm bảo thanh quyết toán vốn cũng như lưu trữ lâu dài.

Giao cho đơn vị giám sát công trình thay mặt chủ đầu tư giám sát chất lượng cũng như mỹ quan, đúng thiết kế, trong quá trình thi công thấy bất hợp lý có ý kiến với chủ đầu tư, kiên quyết không đưa những vật tư không đúng chủng loại theo thiết kế được duyệt.

Giao đơn vị thi công thực hiện đúng với cam kết hợp đồng và đúng thiết kế, đảm bảo thời gian về trước 10 tháng, phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự xã hội, bảo quản vật tư, máy móc thi công.

Giao cho giám sát cộng đồng tăng cường công tác kiểm tra qui trình đầu tư, chất lượng công trình, giám sát đơn vị thi công, giám sát đơn vị giám sát, giám sát vật tư đầu vào của công trình.

Với những yêu cầu công việc hết sức nặng nề của khối lượng công trình vì vậy từ chủ đầu tư, đơn vị thị công, đơn vị giám sát, các ngành các cấp tập trung cao độ trách nhiệm mới hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Người viết tin: Đỗ Văn Hoan

Bí thư Đảng ủy xã

DSC09387.jpg
Ảnh phát biểu Đồng chí bi thư giao nhiêm vụ.
DSC09399.jpg

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG SỞ XÃ XUÂN DƯƠNG

Đăng lúc: 20/10/2014 10:45:51 (GMT+7)

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2014 Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận tổ quốc xã tổ chức động thổ xây dựng công sở mới, với vốn đầu tư 6.895.688.000 đồng trong đó xây lắp 5.574.669.000 đồng thời gian thi công hoàn thành trong 10 tháng.

DSC09378.jpg
Ảnh thông qua kế hoạch khởi công công sở mới
LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG SỞ XÃ XUÂN DƯƠNG.

Sáng ngày 17 tháng 10 năm 2014 tại khu công sở mới xã Xuân Dương Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND , Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể các ngành các cấp và cán bộ tổ chức công bố các quyết định đầu tư xây dựng theo quy định của luật xây dựng và làm lễ động thổ chính thức xây dựng công sở mới đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính mới đáp ứng tiêu chí nông thôn mới.

Tại khu đất công sở mới tọa lạc tại chân đồi công với diện tích qui hoạch 23.000m2, tại đây được UBND huyện phê duyệt qui hoạch tổng thể các hạng mục công trình, như nhà hội trường, nhà công sở, sân vận động của xã, dự kiến qui hoạch xây dựng nhà thi đấu đa năng phục vụ cán bộ và nhân dân trong xã, phục vụ luyện tập cho 2 trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã. Tiếp tục qui hoạch Trạm y tế mới 2 tầng 12 phòng, dự kiến qui hoạch khu tưởng niệm các Anh hùng liệt xã nhà lên đỉnh đồi công nhằm lưu giữ lâu dài các danh bia, thực hiện trồng cây lưu niệm tại đồi công.

Để thực hiện đúng qui hoạch trên khu đất công sở mới đang đầu tư hai hạng mục công trình đó là nhà Hội nghị của xã với sức chứa 250 chổ ngồi.

Thực hiện quyết định đầu tư Số : 1045/ QĐ-UBND Của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh hóa Phê duyệt phân bổ kế hoạch vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2014, tỉnh Than Hóa. Tại quyết định giao vốn kế hoạch cho hạng mục Công sở xã Xuân Dương vốn 2,5 tỷ đồng. Trên cơ sở giao vốn UBND xã Xuân Dương thực hiện qui trình đầu tư theo luật định. UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình tại quyết định số : 1589/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 với tổng giá trị : 6.896.688.000 đồng.

Trong đó giá trị xây lắp : 5.574.669.000 đồng.

Công trình dân dụng cấp III với diện tích sàn 1050 m2 .

Công trình có qui mô 3 tầng.

Có số phòng 28 phòng đảm bảo làm việc cho 43 cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách.

Thời gian thi công công trình công sở theo hợp đồng đơn giá trong thời gian 10 tháng phải hoàn thành ban giao công trình đưa vào sử dụng phát huy vốn đầu tư phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã Xuân Dương.

Sau lời khai mạc của đồng chí Chủ tịch UBND xã trưởng ban dự án công trình. Bộ phận kế toán đầu tư xây dựng cơ bản thông qua các quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt hạng mục công trình.

Ý kiến giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng ủy cho Ban quản lý dự án công trình về trách nhiệm của chủ đầu tư tạo điều kiện tốt nhất cho thi công công trình, hoàn thành lưu trữ để đảm bảo thanh quyết toán vốn cũng như lưu trữ lâu dài.

Giao cho đơn vị giám sát công trình thay mặt chủ đầu tư giám sát chất lượng cũng như mỹ quan, đúng thiết kế, trong quá trình thi công thấy bất hợp lý có ý kiến với chủ đầu tư, kiên quyết không đưa những vật tư không đúng chủng loại theo thiết kế được duyệt.

Giao đơn vị thi công thực hiện đúng với cam kết hợp đồng và đúng thiết kế, đảm bảo thời gian về trước 10 tháng, phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, đảm bảo tuyệt đối an toàn, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự xã hội, bảo quản vật tư, máy móc thi công.

Giao cho giám sát cộng đồng tăng cường công tác kiểm tra qui trình đầu tư, chất lượng công trình, giám sát đơn vị thi công, giám sát đơn vị giám sát, giám sát vật tư đầu vào của công trình.

Với những yêu cầu công việc hết sức nặng nề của khối lượng công trình vì vậy từ chủ đầu tư, đơn vị thị công, đơn vị giám sát, các ngành các cấp tập trung cao độ trách nhiệm mới hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra.

Người viết tin: Đỗ Văn Hoan

Bí thư Đảng ủy xã

DSC09387.jpg
Ảnh phát biểu Đồng chí bi thư giao nhiêm vụ.
DSC09399.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)