UBND xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

Ngày 10/05/2024 14:00:00

Chiều ngày 09/5/2024, UBND xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Tham dự, có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ngành, đoàn thể xã; Ban phát triển thôn Thống Nhất 2.

Quang cảnh hội nghị

Với mục tiêu Xây dựng thôn Thống Nhất 2 hoàn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, với một số tiêu chí trội về Cảnh quan môi trường, đường giao thông, nhà ở, ..; theo đó, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu nhằm phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân, xây dựng kết cấu hạ tầng tạođộng lực phát triển kinh tế hộ, có cơ cấu kinh tế - xã hội phù hợp, có cảnh quan,môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; phát huy các giá trị văn hóa nâng cao đời sống vật chất tinh thầncủa người dân, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng môi trường thân thiện; an ninh trật tự được bảo đảm. Đồng thời, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu phải lấy người dân, cộng đồng dân cư làm chủ thểtheo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng, nhà nước và cán bộđóng vaitròhướngdẫn,giúpđỡ,hỗtrợ thựchiện. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng,quản lý của chính quyền, sự vào cuộc tuyên truyền của MTTQ, các đoàn thể.

Tại hội nghị, UBND xã đã đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và giải pháp thực hiện. Qua rà soát đánh giá đến cuối năm 2023, thôn đạt 47/66 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí thôn NTM. Để đạt được mục đích và mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Thế Thắng - Chủ tịch UBND xã yêu cầu: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là quá trình triển khai thực hiện liên tục chỉ có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo bền vững và hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu là việc làm nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo hướng đồng bộ, bền vững và được người dân hài lòng, hưởng ứng mạnh mẽ; đảm bảo công khai dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Người dân là chủ thể thực hiện Chương trình xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh và tin: Công chức VH-XH.

UBND xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

Đăng lúc: 10/05/2024 14:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 09/5/2024, UBND xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Tham dự, có các đồng chí Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ, các ngành, đoàn thể xã; Ban phát triển thôn Thống Nhất 2.

Quang cảnh hội nghị

Với mục tiêu Xây dựng thôn Thống Nhất 2 hoàn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2024, với một số tiêu chí trội về Cảnh quan môi trường, đường giao thông, nhà ở, ..; theo đó, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu nhằm phát huy vai trò chủ thể của mỗi người dân, xây dựng kết cấu hạ tầng tạođộng lực phát triển kinh tế hộ, có cơ cấu kinh tế - xã hội phù hợp, có cảnh quan,môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp; phát huy các giá trị văn hóa nâng cao đời sống vật chất tinh thầncủa người dân, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng môi trường thân thiện; an ninh trật tự được bảo đảm. Đồng thời, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu phải lấy người dân, cộng đồng dân cư làm chủ thểtheo phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng, nhà nước và cán bộđóng vaitròhướngdẫn,giúpđỡ,hỗtrợ thựchiện. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng,quản lý của chính quyền, sự vào cuộc tuyên truyền của MTTQ, các đoàn thể.

Tại hội nghị, UBND xã đã đánh giá thực trạng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và giải pháp thực hiện. Qua rà soát đánh giá đến cuối năm 2023, thôn đạt 47/66 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí thôn NTM. Để đạt được mục đích và mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Thế Thắng - Chủ tịch UBND xã yêu cầu: Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là quá trình triển khai thực hiện liên tục chỉ có điểm bắt đầu và không có điểm kết thúc, kết quả xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo bền vững và hướng tới mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu là việc làm nhằm nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn theo hướng đồng bộ, bền vững và được người dân hài lòng, hưởng ứng mạnh mẽ; đảm bảo công khai dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Người dân là chủ thể thực hiện Chương trình xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh và tin: Công chức VH-XH.