GHI SỔ VÀNG NHỮNG TẬP THỂ CÁ NHÂN CHUNG TAY ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Ngày 14/08/2014 10:46:49

Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Dương trong năm 2013 đã có 14 tập thể cá nhân đóng góp xây dưng nông thôn mới tổng giá trị lên tới 60.300.000 đ cho xã và trực tiếp các tổ an ninh trong xã.

GHI SỔ VÀNG NHỮNG TẬP THỂ CÁ NHÂN CHUNG TAY ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ XUÂN DƯƠNG NĂM 2013, NHÂN NGÀY TÒA ĐÀM 2/9 -2013.

TT

HỌ TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

SÔ TIỀN ĐÓNG GÓP

SÔ SỔ GHI NGÀY THÁNG

1

Lê Văn Sảo

Số nhà 66, Trần Quang Huy Thành Phố Thanh Hóa

5.000.000 đ

01/GCN- UBND

01/01/2014

2

Lê Thị Cửu

Đống Đa Thành Phố Hà Nội

1.000.000 đ

06/GCN-UBND

01/01/2014

3

Lê Minh Chính

Số nhà 26 Thôn 3 Thống Nhất xã Xuân Dương

1.000.000 đ

09/GCN- UBND

01/01/2014

4

Lê Văn Bình

Số nhà 27 Thôn 1 Thống Nhất xã Xuân Dương

1.000.000 đ

11/GCN-UBND

01/01/2014

5

Đinh Văn Dương

Số nhà 98 Đường Cầm Bá Thước Thị Trấn Thường Xuân

1.000.000 đ

08/GCN- UBND

01/01/2014

6

Lê Văn Minh

Số nhà 29 Thôn 2 Thống Nhất xã Xuân Dương

500.000 đ

07/GCN- UBND

01/01/2014

7

Đặng Văn Hoàn

Phú Liên Phú Sơn – Thành phố Thanh Hóa

5.000.000 đ

02/GCN- UBND

01/01/2014

8

Nguyễn Ngọc Toản

Thị Trấn huyện Thường Xuân

10.000.000 đ

10/GCN- UBND

01/01/2014

9

Lê Hữu Tường

Đông Bắc ga Thành Phố Thanh Hóa

5.000.000 đ

Chưa nộp

03/GCN- UBND

01/01/2014

Những gia đình đóng tại thôn xóm

29.500.000 đ

10

Đinh Đức Thoại

Cuộn Cầu giấy Thành Phố Hà Nội

15.000.000 đ

05/GCN- UBND

01/01/2014

11

Phan Văn Mạnh

Số nhà 326 Phường vệ An Thành Phố Bắc Ninh

5.000.000 đ

04/GCN- UBND

01/01/2014

12

Đặng Anh Chung

Trung tâm viễn thông Thường Xuân

2.000.000 đ

00/GCN- UBND

00/01/2014

13

Đỗ Văn Hoan

Số nhà 344 Đường Lê Lợi Thị Trấn huyện Thường Xuân

6.100.000 đ

00/GCN- UBND

01/01/2014

14

Lê Văn Dương

Số nhà 20 Thôn Tiến Long xã Xuân Dương

2.700.000 đ

00/GCN- UBND

01/01/2014

Tổng tổng xóm

30.800.000 đ

Tổng cộng

60.300.000 đ

Ngày tổng hợp 31 tháng 7 năm 2014 Chưa tổng hợp cán bộ tiết kiệm hàng ngày trong năm 2013 và 6 tháng năm 2014.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XDNTM

XÃ XUÂN DƯƠNG

BÍ THƯ

Đỗ Văn Hoan

DSC00399.jpg

Ảnh những tuyến đường bê tông dài theo năm tháng có sự đóng góp của tập thể cá nhân

GHI SỔ VÀNG NHỮNG TẬP THỂ CÁ NHÂN CHUNG TAY ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ XUÂN DƯƠNG

Đăng lúc: 14/08/2014 10:46:49 (GMT+7)

Chung tay xây dựng nông thôn mới tại xã Xuân Dương trong năm 2013 đã có 14 tập thể cá nhân đóng góp xây dưng nông thôn mới tổng giá trị lên tới 60.300.000 đ cho xã và trực tiếp các tổ an ninh trong xã.

GHI SỔ VÀNG NHỮNG TẬP THỂ CÁ NHÂN CHUNG TAY ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ XUÂN DƯƠNG NĂM 2013, NHÂN NGÀY TÒA ĐÀM 2/9 -2013.

TT

HỌ TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

SÔ TIỀN ĐÓNG GÓP

SÔ SỔ GHI NGÀY THÁNG

1

Lê Văn Sảo

Số nhà 66, Trần Quang Huy Thành Phố Thanh Hóa

5.000.000 đ

01/GCN- UBND

01/01/2014

2

Lê Thị Cửu

Đống Đa Thành Phố Hà Nội

1.000.000 đ

06/GCN-UBND

01/01/2014

3

Lê Minh Chính

Số nhà 26 Thôn 3 Thống Nhất xã Xuân Dương

1.000.000 đ

09/GCN- UBND

01/01/2014

4

Lê Văn Bình

Số nhà 27 Thôn 1 Thống Nhất xã Xuân Dương

1.000.000 đ

11/GCN-UBND

01/01/2014

5

Đinh Văn Dương

Số nhà 98 Đường Cầm Bá Thước Thị Trấn Thường Xuân

1.000.000 đ

08/GCN- UBND

01/01/2014

6

Lê Văn Minh

Số nhà 29 Thôn 2 Thống Nhất xã Xuân Dương

500.000 đ

07/GCN- UBND

01/01/2014

7

Đặng Văn Hoàn

Phú Liên Phú Sơn – Thành phố Thanh Hóa

5.000.000 đ

02/GCN- UBND

01/01/2014

8

Nguyễn Ngọc Toản

Thị Trấn huyện Thường Xuân

10.000.000 đ

10/GCN- UBND

01/01/2014

9

Lê Hữu Tường

Đông Bắc ga Thành Phố Thanh Hóa

5.000.000 đ

Chưa nộp

03/GCN- UBND

01/01/2014

Những gia đình đóng tại thôn xóm

29.500.000 đ

10

Đinh Đức Thoại

Cuộn Cầu giấy Thành Phố Hà Nội

15.000.000 đ

05/GCN- UBND

01/01/2014

11

Phan Văn Mạnh

Số nhà 326 Phường vệ An Thành Phố Bắc Ninh

5.000.000 đ

04/GCN- UBND

01/01/2014

12

Đặng Anh Chung

Trung tâm viễn thông Thường Xuân

2.000.000 đ

00/GCN- UBND

00/01/2014

13

Đỗ Văn Hoan

Số nhà 344 Đường Lê Lợi Thị Trấn huyện Thường Xuân

6.100.000 đ

00/GCN- UBND

01/01/2014

14

Lê Văn Dương

Số nhà 20 Thôn Tiến Long xã Xuân Dương

2.700.000 đ

00/GCN- UBND

01/01/2014

Tổng tổng xóm

30.800.000 đ

Tổng cộng

60.300.000 đ

Ngày tổng hợp 31 tháng 7 năm 2014 Chưa tổng hợp cán bộ tiết kiệm hàng ngày trong năm 2013 và 6 tháng năm 2014.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO XDNTM

XÃ XUÂN DƯƠNG

BÍ THƯ

Đỗ Văn Hoan

DSC00399.jpg

Ảnh những tuyến đường bê tông dài theo năm tháng có sự đóng góp của tập thể cá nhân