ĐỒNG CHÍ CẦM BÁ XUÂN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN VỀ XUÂN DƯƠNG LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 2014

Ngày 17/11/2014 09:09:10

Đồng chí Cầm Bá Xuân phó bí thư huyện ủy Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban về kiểm tra làm việc về phát triển sản xuất, mục tiêu tiêu chí nông thôn mới năm 2014.


DSC09676.jpg
Ảnh đồng chủ tịch Cầm Bá Xuân và đoàn công tác tại cánh đồng Tân Lập dồn điền
DSC09676.jpg
ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH CẦM BÁ XUÂN CÙNG CÁC PHÒNG BAN UBND HUYỆN VỀ LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014.

Chiều ngày 13 tháng 11 năm 2014 đồng chí Cầm Bá Xuân phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cùng các phòng Nông nghiệp, phòng Tài Nguyên môi trường, Phòng tài chính kế hoạch, Trạm trưởng trạm khuyến nông, Văn phòng UBND huyện, Đài truyền thanh truyền hình huyện về dự và đưa tin.

Thực hiện kế hoạch làm việc của Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra thực hiện công tác sản xuất tại xã Xuân Dương và đánh giá lại nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của xã. Sau khi đi kiểm tra trực tiếp về công tác dồn điền đổi thửa tại thôn Tân Lập, Kiểm tra mô hình rau an toàn, việc thực hiện cải tạo vườn tạp trồng cây có hiệu quả kinh tế cao tại 2 thôn Vụ Bản. Đồng chí kiểm tra cơ sở vật chất tại 2 trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Xuân Dương vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận trường chuẩn quốc gia.

Tại buổi làm việc tại trụ sở xã Xuân Dương nghe đồng chí chủ tịch UBND xã Xuân Dương báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất và kết quả đạt được nhiệm vụ năm 2014 về mục tiêu phát triển nông thôn mới đã đạt 3 chỉ tiêu trong năm .

1- Mục tiêu về giáo dục : Đạt

2- Mục tiêu về môi trường : Đạt

3- Mục tiêu về thủy lợi : Đạt

Trong năm 2014 là năm xã Xuân Dương đạt sản lương lương thực cao nhất từ trước tới nay 2 vụ chiêm xuân và vụ mùa đều bội thu, hộ nghèo đã giảm mạnh qua đánh giá khảo sát nhanh hộ nghèo giảm 61 hộ số hộ còn lại 168 hộ chủ yếu là hộ ông bà già cả, như vậy mục tiêu hộ nghèo của xã chi còn trên 10%, đây là sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể nhân dân trong xã.

Sau ý kiến báo cáo của chủ tịch UBND xã các phòng ban có ý kiến bổ sung những nhiệm vụ đã làm và tồn tại, đó là việc xã Xuân Dương chưa tập trung thực hiện gieo trồng vụ đông để tăng số lần trồng trên đơn vị diện tích tăng thu nhập, thực hiện chỉ đạo áp dụng khoa học chưa mạnh giạn.

Về quản lý đất đai chưa thật chặt chẽ còn buông lõng từ những năm trước đây để lại huệ lỵ kéo dài làm cho nhân dân bức xúc.

Đồng chí chủ tịch phát biểu đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chấp hành đảng bộ sự chỉ đạo sát sao của UBND xã và giám sát thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp, sự nỗ lực đoàn kết của toàn dân trong xã đã hoàn thành xuất sắc một số chi tiêu vượt kế hoạch đề ra. Đó là thực hiện dồn điền đổi thừa để có cánh đồng mẫu lớn phục vụ sản xuất lâu dài, đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật, nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã có hiệu quả cao.

Đồng chí đánh giá cao phong trào nhân dân xã Xuân Dương chủ động trong việc phát huy nội lực của nhân dân, của toàn xã hội nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu dân cư, nhất là phát huy tổ tự quản, tổ an ninh xã hội phát huy cao độ tình làng nghĩa xóm, động viên con em làm ăn xa về ủng hộ cùng làm. Đồng chí đánh giá cao đội ngũ cán bộ đã gương mẫu trong việc vận động các thành viên gia đình góp một phần thu nhập cá nhân góp gió thành bão để có những tuyến đường dài thêm trên quê hương Xuân Dương, trong năm 2014 đã có 3,5 km bê tông đến hôm nay đã có 17km bê tông đạt 75% tổng số đường hiện có của xã.

Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực toàn diện về động viên mời gọi đầu tư nên trên Xuân Dương đã có nhà máy tôn giá trị đầu tư 6 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công Nhà máy thủy điện Bái Thượng tổng vốn đầu tư 152 tỷ đồng. Tăng cường phát triển chăn nuôi, như mở thêm trang trại gà, tăng đầu con trâu , bò…. Sự phát triển vượt bậc đó là khi tuyến đường quốc lộ 47 được mở rộng hành lang nhân dân có điều kiện kinh doanh tốt hơn, an toàn giao thông tốt hơn, cả một năm không có vụ tại nạn nào xảy ra ở tuyến đường 2,5 km qua xã Xuân Dương.

Về Công tác giải phóng mặt bằng các dự án của huyện làm tốt, tuyến mương cấp một đã hoàn thành 2km bàn giao sử dụng, công trình công sở xã khởi công gần hoàn thành tầng 1, các công trình trường học, đường giao thông đã quyết toán khi hoàn thành. Công tác tài chính thực hiện đúng kế hoạch, chi trả kịp thời các chính sách của nhà nước.

Đồng chí chủ tịch kết luận đề nghị bổ sung chỉ tiêu giao thông vào tiêu chí đã hoàn thành trong năm 2014.

Qua những mặt mạnh là cơ bản vẫn còn tồn tại những khuyết điểm chưa quyết liệt trong việc mở ra cây trồng mới như ớt xuất khẩu, cây ăn quả giá trị cao, như cây cam, cây ăn quả khác. Đề thực hiện tốt phát triển trong năm 2015 cần tập trung dồn điền đổi thửa trên đại bàn toàn xã, thực hiện quy hoạch chăn nuôi tập trung nhằm nâng cao hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Một số kiến nghị của xã đồng chí ghi nhận và sẽ có kết luận để các ngành các cấp tập trung giải quyết giúp xã hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh- 2014 và năm 2015.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí thư đảng ủy

DSC09672.jpg
Ảnh Đoàn côn tác tại Thôn Tân Lập

ĐỒNG CHÍ CẦM BÁ XUÂN CHỦ TỊCH UBND HUYỆN VÀ CÁC PHÒNG BAN VỀ XUÂN DƯƠNG LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 2014

Đăng lúc: 17/11/2014 09:09:10 (GMT+7)

Đồng chí Cầm Bá Xuân phó bí thư huyện ủy Chủ tịch UBND huyện và các phòng ban về kiểm tra làm việc về phát triển sản xuất, mục tiêu tiêu chí nông thôn mới năm 2014.


DSC09676.jpg
Ảnh đồng chủ tịch Cầm Bá Xuân và đoàn công tác tại cánh đồng Tân Lập dồn điền
DSC09676.jpg
ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH CẦM BÁ XUÂN CÙNG CÁC PHÒNG BAN UBND HUYỆN VỀ LÀM VIỆC VÀ KIỂM TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NĂM 2014.

Chiều ngày 13 tháng 11 năm 2014 đồng chí Cầm Bá Xuân phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân cùng các phòng Nông nghiệp, phòng Tài Nguyên môi trường, Phòng tài chính kế hoạch, Trạm trưởng trạm khuyến nông, Văn phòng UBND huyện, Đài truyền thanh truyền hình huyện về dự và đưa tin.

Thực hiện kế hoạch làm việc của Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra thực hiện công tác sản xuất tại xã Xuân Dương và đánh giá lại nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của xã. Sau khi đi kiểm tra trực tiếp về công tác dồn điền đổi thửa tại thôn Tân Lập, Kiểm tra mô hình rau an toàn, việc thực hiện cải tạo vườn tạp trồng cây có hiệu quả kinh tế cao tại 2 thôn Vụ Bản. Đồng chí kiểm tra cơ sở vật chất tại 2 trường tiểu học và trường trung học cơ sở xã Xuân Dương vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận trường chuẩn quốc gia.

Tại buổi làm việc tại trụ sở xã Xuân Dương nghe đồng chí chủ tịch UBND xã Xuân Dương báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất và kết quả đạt được nhiệm vụ năm 2014 về mục tiêu phát triển nông thôn mới đã đạt 3 chỉ tiêu trong năm .

1- Mục tiêu về giáo dục : Đạt

2- Mục tiêu về môi trường : Đạt

3- Mục tiêu về thủy lợi : Đạt

Trong năm 2014 là năm xã Xuân Dương đạt sản lương lương thực cao nhất từ trước tới nay 2 vụ chiêm xuân và vụ mùa đều bội thu, hộ nghèo đã giảm mạnh qua đánh giá khảo sát nhanh hộ nghèo giảm 61 hộ số hộ còn lại 168 hộ chủ yếu là hộ ông bà già cả, như vậy mục tiêu hộ nghèo của xã chi còn trên 10%, đây là sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể nhân dân trong xã.

Sau ý kiến báo cáo của chủ tịch UBND xã các phòng ban có ý kiến bổ sung những nhiệm vụ đã làm và tồn tại, đó là việc xã Xuân Dương chưa tập trung thực hiện gieo trồng vụ đông để tăng số lần trồng trên đơn vị diện tích tăng thu nhập, thực hiện chỉ đạo áp dụng khoa học chưa mạnh giạn.

Về quản lý đất đai chưa thật chặt chẽ còn buông lõng từ những năm trước đây để lại huệ lỵ kéo dài làm cho nhân dân bức xúc.

Đồng chí chủ tịch phát biểu đánh giá cao sự nỗ lực của Ban chấp hành đảng bộ sự chỉ đạo sát sao của UBND xã và giám sát thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân các cấp, sự nỗ lực đoàn kết của toàn dân trong xã đã hoàn thành xuất sắc một số chi tiêu vượt kế hoạch đề ra. Đó là thực hiện dồn điền đổi thừa để có cánh đồng mẫu lớn phục vụ sản xuất lâu dài, đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật, nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn xã có hiệu quả cao.

Đồng chí đánh giá cao phong trào nhân dân xã Xuân Dương chủ động trong việc phát huy nội lực của nhân dân, của toàn xã hội nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu dân cư, nhất là phát huy tổ tự quản, tổ an ninh xã hội phát huy cao độ tình làng nghĩa xóm, động viên con em làm ăn xa về ủng hộ cùng làm. Đồng chí đánh giá cao đội ngũ cán bộ đã gương mẫu trong việc vận động các thành viên gia đình góp một phần thu nhập cá nhân góp gió thành bão để có những tuyến đường dài thêm trên quê hương Xuân Dương, trong năm 2014 đã có 3,5 km bê tông đến hôm nay đã có 17km bê tông đạt 75% tổng số đường hiện có của xã.

Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực toàn diện về động viên mời gọi đầu tư nên trên Xuân Dương đã có nhà máy tôn giá trị đầu tư 6 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công Nhà máy thủy điện Bái Thượng tổng vốn đầu tư 152 tỷ đồng. Tăng cường phát triển chăn nuôi, như mở thêm trang trại gà, tăng đầu con trâu , bò…. Sự phát triển vượt bậc đó là khi tuyến đường quốc lộ 47 được mở rộng hành lang nhân dân có điều kiện kinh doanh tốt hơn, an toàn giao thông tốt hơn, cả một năm không có vụ tại nạn nào xảy ra ở tuyến đường 2,5 km qua xã Xuân Dương.

Về Công tác giải phóng mặt bằng các dự án của huyện làm tốt, tuyến mương cấp một đã hoàn thành 2km bàn giao sử dụng, công trình công sở xã khởi công gần hoàn thành tầng 1, các công trình trường học, đường giao thông đã quyết toán khi hoàn thành. Công tác tài chính thực hiện đúng kế hoạch, chi trả kịp thời các chính sách của nhà nước.

Đồng chí chủ tịch kết luận đề nghị bổ sung chỉ tiêu giao thông vào tiêu chí đã hoàn thành trong năm 2014.

Qua những mặt mạnh là cơ bản vẫn còn tồn tại những khuyết điểm chưa quyết liệt trong việc mở ra cây trồng mới như ớt xuất khẩu, cây ăn quả giá trị cao, như cây cam, cây ăn quả khác. Đề thực hiện tốt phát triển trong năm 2015 cần tập trung dồn điền đổi thửa trên đại bàn toàn xã, thực hiện quy hoạch chăn nuôi tập trung nhằm nâng cao hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến môi trường. Một số kiến nghị của xã đồng chí ghi nhận và sẽ có kết luận để các ngành các cấp tập trung giải quyết giúp xã hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh- 2014 và năm 2015.

Người viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí thư đảng ủy

DSC09672.jpg
Ảnh Đoàn côn tác tại Thôn Tân Lập

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)