ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẾN THĂM NHÀ MÁY CAN TÔN, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, TRANG TRẠI GÀ TẠI THÔN TÂN LẬP

Ngày 22/07/2014 08:17:26

Đồng chí bí thư huyện ủy Đỗ Xuân Nam và các ban đảng đi thăm nhà máy can tôn tại thôn 2 Thống Nhất và tuyến đường bê tông, trang trại gà tại Thôn Tân Lập xã Xuân Dương.

DSC00403.jpg
Ảnh đồng chí bi thư huyện ủy thăm nhà máy can tôn
ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY VỀ THĂM XÃ XUÂN DƯƠNG, THĂM NHÀ MÁY CÁN TÔN ĐẦU TIÊN Ở HUYỆN THƯỜNG XUÂN, THĂM TRANG TRẠI GÀ TẠI THÔN TÂN LẬP.

Chiều chủ nhật ngày 13 tháng 7 năm 2014, Đồng chí bí thư huyện ủy Đỗ Xuân Nam cùng đoàn công tác có đồng chí Trần Quang Hiệu UVBTV huyện ủy Chủ nhiệm UBKT , đồng chí Trần Quốc Tuấn UVBCH huyện ủy chánh văn phòng huyện ủy đến thăm nhà máy cán tôn tại Thôn 2 Thống Nhất xã Xuân Dương mới khánh thành và đưa vào sản xuất phục vụ xây dựng trên địa bàn huyện với công xuất sản xuất 3.000m2/ trong một ngày, mức đầu tư 6 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu mái lợp phục vụ nhân dân trong huyện và các vùng lân cận, Thọ Xuân, Ngọc Lạc, và nước bạn Lào. Đây là nhà máy đầu tiên xây dựng trên địa huyện Thường Xuân được thiết kế, lắp đặt do Việt Nam sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng sản phẩm, không thua kém bất cứ sản phẩm nào trên thị trường hiện có ở Thanh Hóa.

Gia đình Anh chị, Hùng Phụng đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn không nhỏ vào nhà máy khá hiện đại để phục vụ sản xuất mái lập tôn sóng, tôn xốp trên địa bàn, giá thành thấp hơn với tồn cùng loại trên địa bàn, chất lượng ngang nhau, đây là lợi thế mà khách hàng được hưởng lợi nhất.

Theo đề nghị của gia đình rất mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện về đất đai, điện năng, môi trường an ninh để mở rộng sản xuất lâu dài trên địa bàn huyện Thường Xuân nói chung và xã Xuân Dương nói riêng.

Sau khi thăm động viên gia đình và công nhân sản xuất tôn lợp đồng chí ủng hộ những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, sẻ có ý kiến chỉ đạo các ngành chuyên môn sớm vào cuộc tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi nhất.

DSC00401.jpg
Ảnh đồng chí bí thư huyện ủy cùng ban đảng thăm kiểm tra đường BT

Đồng chí kiểm tra một số tuyến đường Bê Tông đang thi công từ nguồn vốn nhân dân đóng góp và hỗ trợ ngân sách xã, đồng chí hài lòng với cách làm của Đảng bộ, chính quyền xã về việc cùng tham gia các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí đoàn huyện ủy đến thăm trang trại gà siêu trứng tại thôn Tân Lập, các đồng chí rất phấn khởi tại đây xây dựng được một trang trại gà khá hiện đại đảm bảo nuôi khép kín. Đây là mô hình có thể nhân rộng ra trên địa bàn xã, và địa bàn huyện nhằm thực hiện tốt nghị quyết 09 của Ban chấp hành tỉnh ủy vào cuộc sống ở các huyện miền núi, trong đó vào huyện Thường Xuân một trong 62 huyện nghèo đang cần được đầu tư, trang bị khoa học kỹ thuật, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao đem lại lợi ích cho nhân dân. Đồng chí có ý kiến cần phải được quy hoạch thành khu vực chăn nuôi xa khu dân cư theo quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường sức khỏe cho nhân dân. Tận dụng sản phẩm phân gà làm phân bón phục vụ cây trồng, như cây ớt xuất khẩu, cây lúa, cây mía, cây ăn quả… tạo nên giá thành sản phẩm các loại cây thấp có nằng xuất cao, cải tạo đất xốp phì nhiêu, hạn chế sự dụng phân hóa học.

DSC00392.jpg
Ảnh tại trang trại gà Thôn Tân Lập

Kết thúc chuyến thăm thực tế tại Xuân Dương đồng chí đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Đảng Bộ, nhân dân xã Xuân Dương cố gắng trong thời gian vừa qua đã làm được nhiều việc cho phát triển sản xuất. Đồng chí có ý kiến chỉ đạo Đảng bộ phải phát huy nội lực đoàn kết toàn đảng, toàn dân phấn đấu hoàn thành suất sắc kế hoạch sản xuất phát triển kinh tế - quốc phòng an ninh năm 2014.

Viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí thư đảng ủy xã

DSC00399.jpg

Ảnh tuyến đường bê tông từ làng Vụ Bản sang Tân Lập

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẾN THĂM NHÀ MÁY CAN TÔN, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, TRANG TRẠI GÀ TẠI THÔN TÂN LẬP

Đăng lúc: 22/07/2014 08:17:26 (GMT+7)

Đồng chí bí thư huyện ủy Đỗ Xuân Nam và các ban đảng đi thăm nhà máy can tôn tại thôn 2 Thống Nhất và tuyến đường bê tông, trang trại gà tại Thôn Tân Lập xã Xuân Dương.

DSC00403.jpg
Ảnh đồng chí bi thư huyện ủy thăm nhà máy can tôn
ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY VỀ THĂM XÃ XUÂN DƯƠNG, THĂM NHÀ MÁY CÁN TÔN ĐẦU TIÊN Ở HUYỆN THƯỜNG XUÂN, THĂM TRANG TRẠI GÀ TẠI THÔN TÂN LẬP.

Chiều chủ nhật ngày 13 tháng 7 năm 2014, Đồng chí bí thư huyện ủy Đỗ Xuân Nam cùng đoàn công tác có đồng chí Trần Quang Hiệu UVBTV huyện ủy Chủ nhiệm UBKT , đồng chí Trần Quốc Tuấn UVBCH huyện ủy chánh văn phòng huyện ủy đến thăm nhà máy cán tôn tại Thôn 2 Thống Nhất xã Xuân Dương mới khánh thành và đưa vào sản xuất phục vụ xây dựng trên địa bàn huyện với công xuất sản xuất 3.000m2/ trong một ngày, mức đầu tư 6 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu mái lợp phục vụ nhân dân trong huyện và các vùng lân cận, Thọ Xuân, Ngọc Lạc, và nước bạn Lào. Đây là nhà máy đầu tiên xây dựng trên địa huyện Thường Xuân được thiết kế, lắp đặt do Việt Nam sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng sản phẩm, không thua kém bất cứ sản phẩm nào trên thị trường hiện có ở Thanh Hóa.

Gia đình Anh chị, Hùng Phụng đã mạnh dạn đầu tư nguồn vốn không nhỏ vào nhà máy khá hiện đại để phục vụ sản xuất mái lập tôn sóng, tôn xốp trên địa bàn, giá thành thấp hơn với tồn cùng loại trên địa bàn, chất lượng ngang nhau, đây là lợi thế mà khách hàng được hưởng lợi nhất.

Theo đề nghị của gia đình rất mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương tạo điều kiện về đất đai, điện năng, môi trường an ninh để mở rộng sản xuất lâu dài trên địa bàn huyện Thường Xuân nói chung và xã Xuân Dương nói riêng.

Sau khi thăm động viên gia đình và công nhân sản xuất tôn lợp đồng chí ủng hộ những đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp, sẻ có ý kiến chỉ đạo các ngành chuyên môn sớm vào cuộc tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi nhất.

DSC00401.jpg
Ảnh đồng chí bí thư huyện ủy cùng ban đảng thăm kiểm tra đường BT

Đồng chí kiểm tra một số tuyến đường Bê Tông đang thi công từ nguồn vốn nhân dân đóng góp và hỗ trợ ngân sách xã, đồng chí hài lòng với cách làm của Đảng bộ, chính quyền xã về việc cùng tham gia các nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các đồng chí đoàn huyện ủy đến thăm trang trại gà siêu trứng tại thôn Tân Lập, các đồng chí rất phấn khởi tại đây xây dựng được một trang trại gà khá hiện đại đảm bảo nuôi khép kín. Đây là mô hình có thể nhân rộng ra trên địa bàn xã, và địa bàn huyện nhằm thực hiện tốt nghị quyết 09 của Ban chấp hành tỉnh ủy vào cuộc sống ở các huyện miền núi, trong đó vào huyện Thường Xuân một trong 62 huyện nghèo đang cần được đầu tư, trang bị khoa học kỹ thuật, chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao đem lại lợi ích cho nhân dân. Đồng chí có ý kiến cần phải được quy hoạch thành khu vực chăn nuôi xa khu dân cư theo quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường sức khỏe cho nhân dân. Tận dụng sản phẩm phân gà làm phân bón phục vụ cây trồng, như cây ớt xuất khẩu, cây lúa, cây mía, cây ăn quả… tạo nên giá thành sản phẩm các loại cây thấp có nằng xuất cao, cải tạo đất xốp phì nhiêu, hạn chế sự dụng phân hóa học.

DSC00392.jpg
Ảnh tại trang trại gà Thôn Tân Lập

Kết thúc chuyến thăm thực tế tại Xuân Dương đồng chí đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của Đảng Bộ, nhân dân xã Xuân Dương cố gắng trong thời gian vừa qua đã làm được nhiều việc cho phát triển sản xuất. Đồng chí có ý kiến chỉ đạo Đảng bộ phải phát huy nội lực đoàn kết toàn đảng, toàn dân phấn đấu hoàn thành suất sắc kế hoạch sản xuất phát triển kinh tế - quốc phòng an ninh năm 2014.

Viết tin : Đỗ Văn Hoan

Bí thư đảng ủy xã

DSC00399.jpg

Ảnh tuyến đường bê tông từ làng Vụ Bản sang Tân Lập

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)