Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, Quy định, kết luận của Đảng, Kế hoạch hành động của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân

Ngày 26/10/2023 15:00:00

Thực hiện Kế hoạch số: 93-CV/ĐU, ngày 25/8/2023 của Đảng ủy xã Xuân Dương về việc về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sáng ngày 26/10/2023, Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho hơn 200 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Trần Quốc Tuấn - UVBTV - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, về dự chỉ đạo hội nghị và trực tiếp quán triệt 5 chuyên đề trước hội nghị, đây là sự động viên lớn đối với cán bộ, đảng viên và Nhân xã Xuân Dương.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đối với xã Xuân Dương, trên cơ sở nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng đã xác định rõ bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thì việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ.

Do đó, việc tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp sẽ tạo tiền đề để Xuân Dương tiếp tục phát triển tốt và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Tác giả:Văn phòng Đảng ủy

Thực hiện Kế hoạch số: 93-CV/ĐU, ngày 25/8/2023 của Đảng ủy xã Xuân Dương về việc về học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sáng ngày 26/10/2023, Đảng ủy xã Xuân Dương tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho hơn 200 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Trần Quốc Tuấn - UVBTV - Giám đốc Trung tâm chính trị - Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, về dự chỉ đạo hội nghị và trực tiếp quán triệt 5 chuyên đề trước hội nghị, đây là sự động viên lớn đối với cán bộ, đảng viên và Nhân xã Xuân Dương.

Việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đối với xã Xuân Dương, trên cơ sở nghị quyết đại hội Đảng các cấp, cũng đã xác định rõ bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thì việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt nhiệm kỳ.

Do đó, việc tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp sẽ tạo tiền đề để Xuân Dương tiếp tục phát triển tốt và bền vững hơn trong những năm tiếp theo.

Tác giả:Văn phòng Đảng ủy